Vierde evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en evaluatie Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (2023)

Man leert lopen met medische technologie die met hulp van het IMDI programma is ontwikkeld.
Dit rapport bevat zowel de vierde evaluatie van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) als de evaluatie van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO).

Evaluatie Wet Medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

De WMO stelt inhoudelijke en procedurele eisen aan het mensgebonden medisch-wetenschappelijk onderzoek dat in Nederland wordt uitgevoerd. Onderzoek dat valt onder de reikwijdte van de WMO mag enkel worden uitgevoerd als voorafgaande aan de uitvoering van het onderzoek een positief oordeel is gekregen van een erkende medisch-ethische toetsingscommissie (METC) of de CCMO. Ook moet de beoogde proefpersoon, of diens wettelijk vertegenwoordiger, geïnformeerde toestemming geven voor deelname aan het onderzoek. Naast aandacht voor het algemeen functioneren van de wet, richt deze evaluatie zich ook op het analyseren van de toekomstbestendigheid van de wet.

De wet is sinds zijn inwerkingtreding in 1999 driemaal eerder geëvalueerd: in 2004, 2012 en 2018. 

Evaluatie Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

In de evaluatie van het zelfstandig bestuursorgaan CCMO staat het functioneren van de CCMO centraal. Het functioneren van de CCMO was tot op heden geëvalueerd door het uitvoeren van zelfevaluaties (2003, 2008 en 2014). In de  evaluatie wordt de doeltreffendheid en doelmatigheid van de CCMO beoordeeld. Daarbij is eveneens aandacht voor hoe door stakeholders wordt gedacht over de taakuitvoering door de CCMO.

Wilt u een exemplaar bestellen?

Stuur dan een e-mail met de titel van de publicatie en uw naam en adresgegevens aan: er@zonmw.nl (zolang de voorraad strekt).