Thematische Wetsevaluatie Wilsonbekwaamheid en vertegenwoordiging

Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar het geheel van regelingen betreffende wilsonbekwame meerderjarigen en hun vertegenwoordigers op het gebied van de gezondheidszorg.

In verschillende wettelijke regelingen spelen wilsonbekwaamheid en vertegenwoordiging van meerderjarige, wilsonbekwame patiënten een belangrijke rol. Centraal daarbij staat de wettelijke regeling van de behandelingsovereenkomst (WGBO) in het Burgerlijk Wetboek. Als sprake is van wilsonbekwaamheid zal een ander namens de patiënt moeten beslissen over het uitvoeren (of nalaten) van zorghandelingen en kan diens eventueel verzet onder bepaalde voorwaarden worden overruled. Voor de uitoefening van de patiëntenrechten is het concept wils(on)bekwaamheid derhalve een sleutelbegrip. Dat geldt ook voor de wijze waarop vertegenwoordiging is geregeld respectievelijk voor de vraag welke betekenis wordt gehecht aan vroegere wilsuitingen van de patiënt.

 

Wilt u een exemplaar bestellen?

Stuur dan een e-mail met de titel van de publicatie en uw naam- en adresgegevens aan: er@zonmw.nl (zolang de voorraad strekt)