Op zoek naar de genen die betrokken zijn bij Long COVID bij kinderen

Emmeline Buddingh, kinderimmunoloog bij het Willem-Alexander Kinderziekenhuis in het Leids Universitair Medisch Centrum en Suzanne Terheggen, kinderlongarts in het Amsterdam UMC, doen beiden onderzoek naar ernstige en langdurige gevolgen van COVID-19 infectie bij kinderen. Een kleine groep van deze kinderen krijgt een ernstige ontstekingsziekte of ontwikkelt Long COVID. Emmeline en Suzanne vragen zich af of, en in welke mate, genetische factoren een rol spelen. ZonMw financiert deze studie.

De meeste kinderen hebben gelukkig nauwelijks klachten tijdens of na een COVID-19-infectie. Echter, een kleine groep ontwikkelt na een corona-infectie de levensbedreigende ontstekingsziekte Multi-system Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C). Hierbij treedt hoge koorts op en er ontstaan plotseling ontstekingen in het hele lichaam, zoals in het hart en de nieren. Het merendeel van de kinderen met deze klachten belandt op de Intensive Care. Ook zijn er kinderen die na het doormaken van een COVID-19 infectie langdurig klachten houden die passen bij Long COVID. De klachten van MIS-C en Long COVID komen pas weken na de corona-infectie aan het licht, terwijl de infectie zelf redelijk onopgemerkt voorbij kan zijn gegaan. Wij vragen ons af waarom deze groep kinderen bevattelijk wordt voor MIS-C of Long COVID.

Genetische varianten

Bij MIS-C lijkt het afweersysteem ontregeld te zijn. We denken dat kinderen veranderingen hebben in genen die belangrijk zijn voor een goede werking van het immuunsysteem. Het was de vraag of deze kinderen mogelijk een aangeboren afweerstoornis hebben. Daar zijn inmiddels uit internationaal onderzoek wel aanwijzingen voor. Ook bij Long COVID is het goed mogelijk dat het afweersysteem niet meer naar behoren werkt. We weten hier alleen nog niet genoeg over en daarom hebben we financiering van ZonMw ontvangen om dit verder te onderzoeken.

Afweerremmers

Met afweeronderdrukkende medicijnen zijn kinderen met MIS-C te behandelen. Ze komen op de IC vanwege een extreem lage bloeddruk welke ontstaat door een ontstoken hartspier. Het hart kan daardoor niet meer krachtig genoeg het bloed wegpompen. Ook maakt het immuunsysteem veel ontstekingseiwitten, zogenaamde cytokines, aan. We kunnen deze cytokinestorm stoppen met afweerremmers. Daardoor verdwijnt de ontstekingsreactie en stijgt de bloeddruk weer. Gelukkig is MIS-C bij kinderen goed te behandelen. Voor Long COVID is nog niet genoeg duidelijk voor een goede behandeling, omdat we nog niet goed weten wat er in het lichaam van een kind met Long COVID gebeurt. Er zijn verschillende theorieën over de achterliggende mechanismen bij Long COVID, maar er is nog geen eenduidig beeld over. Misschien dat het per persoon ook wel verschilt. En er kunnen verschillen zijn tussen kinderen en volwassenen met Long COVID. We hopen met ons onderzoek naar het afweersysteem van kinderen met Long COVID daar meer informatie over te verzamelen. En dat geeft hopelijk aanknopingspunten die zicht op een behandeling kunnen bieden.

Afbeelding
Er zijn verschillende theorieën over de achterliggende mechanismen bij Long COVID, maar er is nog geen eenduidig beeld over
Emmeline Buddingh
Kinderimmunoloog

DNA uit speeksel

Voor deze GRIP-studie rekruteren we kinderen met MIS-C uit de COPP-studie, en kinderen met Long COVID uit een ander lopend onderzoek van het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam. We verzamelen speeksel van honderd kinderen die MIS-C hebben gehad en van honderd kinderen met Long COVID. Wij vergelijken hun DNA met het DNA van de controlegroep: kinderen die wel corona hebben gehad, maar géén MIS-C of Long COVID. Er is een lijst van genen die betrokken zijn bij afweerstoornissen. Hebben kinderen met MIS-C en Long COVID vaker veranderingen in deze genen dan kinderen uit de controlegroep?

Mogelijke behandeling

Als duidelijk is welke genen er mogelijk betrokken zijn bij de afweerstoornis, weten we meer over de achtergrond van de klachten. We kunnen dan op zoek naar een gerichte behandeling van de groep kinderen die ernstige klachten overhoudt na een corona-infectie. Op dit moment zetten we alleen algemene afweerremmers in, maar als bekend is welke genen betrokken zijn, kunnen we specifieker te werk gaan.

Afbeelding
Als duidelijk is welke genen er mogelijk betrokken zijn bij de afweerstoornis, weten we meer over de achtergrond van de klachten
Suzanne Terheggen
Kinderlongarts

Auteur: Ilse Bos
Foto: privécollectie Emmeline Buddingh en Suzanne Terheggen