Nationaal Drugscongres 2024

7 februari 2024, 09:30 - 17:00 uur, Antropia in Driebergen
Op 7 februari 2024 organiseert ZonMw, in samenwerking met de ministeries van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Trimbos-instituut het Nationaal Drugscongres 2024.

Doel

Met dit congres willen wij de dialoog faciliteren tussen experts uit onderzoek, beleid en praktijk en de samenhang en samenwerking tussen het zorg- veiligheids- en sociaal domein versterken. Wij streven ernaar om van elkaar te leren door het uitwisselen van informatie over de stand van de wetenschap (en kennislacunes) en praktijkervaringen van ervaringsdeskundigen en professionals met drugsproblematiek. Ook worden voorbeelden van uitdagingen en best practices op het snijvlak van zorg- veiligheids- en sociaal domein besproken. Hoe is de samenwerking tussen deze domeinen? Wat gaat goed, wat kan beter en wat zijn de huidige en toekomstige uitdagingen? Het congres geeft input voor zowel lokaal als landelijk drugsbeleid en is een start om met betrokken professionals, beleidsmakers en onderzoekers vaker de dialoog op te zoeken.

Uitnodiging

Er zal in november 2023 een gerichte uitnodiging plaatsvinden. Heeft u een mail ontvangen over dit congres? Dan staat u op de lijst! U ontvangt te zijner tijd de uitnodiging met meer informatie over het congres per mail en de officiële registratie van Confriends productions.

Mocht u tussentijds nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Elise Keijzer via verslaving@zonmw.nl

Programma

In de ochtend worden verschillende key note speakers vanuit het veiligheidsperspectief en het zorgperspectief uitgenodigd. In het middagdeel worden verschillende deelsessies en workshops georganiseerd, waarin ruimte is voor verdieping op verschillende onderwerpen. Gedurende het hele programma staat de dialoog centraal.

Het programma begint ca. 9.30 uur en eindigt ca. 16.30 uur met hapje en sapje in de foyer.