Kennisnetwerken Suïcidepreventie Collaboratieve Workshop

17 januari 2024 en 31 januari 2024 - 09:00 – 17:00 uur, Den Haag
Om de samenwerking tussen relevante partijen te faciliteren organiseert ZonMw als onderdeel van de subsidieoproep ‘Kennisnetwerken Suïcidepreventie ggz en maatschappelijk domein’ een collaboratieve workshop verdeeld over 2 dagen.

Wie kan aanmelden

Om deel te nemen aan de 2-daagse collaboratieve workshop dient u zich aan te melden. Voor de aanmelding dient u onderstaand aanmeldformulier in te vullen waarin u aangeeft op welke wijze u denkt te kunnen bijdragen aan het doel van de subsidieoproep.

  • Per organisatie mogen maximaal 2 afgevaardigden deelnemen. Voor de continuïteit dienen dezelfde deelnemers aanwezig te zijn op beide workshopdagen.
  • Voorafgaand aan de workshop zal een lijst worden rondgestuurd aan de deelnemers die zich hebben aangemeld, waarop staat aangegeven wie zullen deelnemen aan de workshop.
  • Het is verplicht dat de uiteindelijke hoofdaanvrager van de subsidieaanvraag heeft deelgenomen aan de workshops op
  • 17 januari 2024 en 31 januari 2024 om 09:00 – 17:00 uur, te Den Haag.

Aan deelname aan de workshop kunnen verder geen rechten worden ontleend.

Voor welke pijler/welk consortium wilt u zich aanmelden?
U kunt zich ook voor beide pijlers aanmelden.
In het programma Suïcidepreventie zijn twee geprioriteerde doelgroepen aangemerkt. Richt u zich in uw bezigheden rondom het thema suïcidepreventie specifiek op één van deze doelgroepen?
Neemt u deel aan de lunch?
Voor de verslaglegging leggen we beelden vast tijdens de bijeenkomst. Geeft u hiervoor toestemming?
Gaat u ermee akkoord dat uw hierboven ingevulde persoonlijke gegevens worden gebruikt voor deze bijeenkomst?

Het programma

Tijdens de workshop worden personen, organisaties en ideeën bij elkaar gebracht, wordt de samenwerking met andere deelnemers aan de workshop verkend en worden de cruciale eerste afspraken gemaakt voor gezamenlijke uitwerking van de aanvragen. Aan het eind van de workshop liggen er nog geen uitgewerkte subsidieaanvragen, maar er ligt wel een stevige basis voor een plan van aanpak en voor de verdere uitwerking en indiening van de subsidieaanvragen.