In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) start ZonMw met het programma Beschermd Thuis. Het programma stimuleert en faciliteert projecten en initiatieven die bijdragen aan de implementatie van de Meerjarenagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Het programma start in de zomer van 2019 en heeft een looptijd van 3 jaar.

Voor wie is dit programma opgezet?

De Meerjarenagenda is gericht op mensen die moeite hebben om een zelfstandig bestaan op te bouwen en te behouden. Vaak is dit het gevolg van verschillende aandoeningen en/of beperkingen, eventueel in combinatie met levensproblemen. 

Mensen met dergelijke ‘stapelingsproblematiek’ hebben de juiste zorg en ondersteuning nodig om weer een stabiel bestaan op te bouwen. Woonruimte is hierbij een basisvoorwaarde. Het is belangrijk dat mensen uit de schulden blijven en een dak boven hun hoofd hebben. Wanneer daarin is voorzien, is  herstelondersteunende zorg een belangrijke volgende stap. Herstel wordt daarom centraal gesteld, evenals begeleiding en ondersteuning in ‘gewone’ woningen en wijken. Om dat te realiseren is de gekozen aanpak domeinoverstijgend en levensbreed. Het perspectief van cliënten/bewoners en naasten is daarbij verbindend en richtinggevend. 

Wat houdt het programma in?

Het programma Beschermd Thuis stimuleert en faciliteert projecten en initiatieven die bijdragen aan de implementatie van de Meerjarenagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Dat gebeurt door de ondersteuning van regio’s en door middel van landelijke projecten gericht op een of meerdere thema’s uit de Meerjarenagenda:

  • Ondersteuning regio’s. Het Rijk, de VNG en de gemeenten hebben de afspraak gemaakt dat alle gemeenten eind 2019 een regionaal plan hebben met concrete uitvoeringsplannen voor de implementatie van de Meerjarenagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Het programma biedt ondersteuning aan de 46 regio’s bij de uitvoering van deze plannen. 
  • Landelijke projecten. Binnen het programma worden behalve regionale projecten ook landelijke projecten gefinancierd. Landelijke projecten kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de ontwikkeling van generieke handvatten of het doen van (actie)onderzoek gericht op één of meerdere thema’s uit de Meerjarenagenda.

Naar verwachting wordt na de zomerperiode de eerste subsidieoproep opengesteld, gericht op de ondersteuning van de regio’s.

Samenwerking Actieprogramma verward gedrag

Vanwege de nauwe relatie met de lokale ondersteuning, begeleiding en zorg voor kwetsbare mensen, vindt de uitvoering van het programma plaats in samenwerking met het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag

Wilt u op de hoogte gehouden worden over relevant nieuws, de subsidieoproepen en bijeenkomsten op dit thema? Abonneer u dan op de ZonMw nieuwsbrief Geestelijke Gezondheid.

Meer informatie?

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website