5 paramedische beroepsgroepen zijn gestart met het inventariseren van bestaande, geplande en gewenste activiteiten voor de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden. De resultaten worden eind juni 2020 verwacht.

Animatie van patiënt met paramedische beroepen eromheen

De inventarisaties worden uitgevoerd door de beroepsverenigingen voor oefentherapie Cesar/Mensendieck, diëtetiek, ergotherapie, huidtherapie en logopedie. De beroepsverenigingen voeren individueel hun eigen inventarisatie uit. Op basis van de resultaten wordt de keuze gemaakt op welke onderwerpen ingezet wordt in de komende subsidieronde voor de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden.

Programma Paramedische Zorg 2019-2022

De projecten worden gefinancierd vanuit het programma Paramedische Zorg 2019-2022. Binnen dit programma stimuleren we kwaliteitsverbetering van de paramedische zorg. Het programma bestaat uit 2 onderdelen:

  1. Kennisvergroting en onderzoek
  2. Kwaliteit en transparantie

De inventarisatie valt onder onderdeel 2. Binnen dit onderdeel wordt gewerkt aan de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden, (stroomlijning van) richtlijnontwikkeling en daarmee het verbeteren van de transparantie van de kwaliteit van zorg.

Meer informatie

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website