Op 5 oktober demonstreerde Health-RI het COVID-19-Dataportaal, dat is ontwikkeld met cofinanciering van het COVID-19 programma van ZonMw. Health-RI is een organisatie die zich bezighoudt met nationale infrastructuur voor gezondheidsdata, beelden en monsters, compleet met voorzieningen voor optimaal gebruik.

Logo's ZonMw, Health RI, DTL en Go FAIR


Middels COVID-19-specifieke FAIR-metadata hebben onderzoekers, die een subsidie hebben gekregen vanuit het COVID-19 programma, informatie over hun projecten aangeleverd. Deze informatie verschijnt in het dataportaal. In het overzicht dat zo ontstaat kunnen belangstellenden informatie zoeken, vinden en analyseren en eventueel data opvragen volgens de daarbij behorende licentie en governance.

Demonstratie van het COVID-19 dataportaal

Dit COVID-19 dataportaal werd tijdens de Health-RI conferentie op 5 oktober gepresenteerd. Tijdens dit congres werd gevierd dat Health-RI geld krijgt uit het Groeifonds om daarmee een goede infrastructuur te bouwen voor "data driven health". Deze financiering stelt Health-RI in staat het werk aan een nationale gezondheidsdata-infrastructuur te versnellen. Voor ZonMw biedt dit een belangrijke kans om de herbruikbaarheid van data (en andere outputs) uit haar onderzoeksprojecten verder te vergroten. Voor de wetenschap en de samenleving als geheel zal het het scala aan middelen dat beschikbaar komt voor toekomstig onderzoek, innovatie en beleidsvorming verbeteren.

> Lees in het Engelstalige nieuwsbericht meer over het COVID-19 dataportaal

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website