In het internationale onderzoeksproject ‘Understand and prevent production of microbially-produced pro-diabetic metabolites in different ethnic groups: impact of protein dietary changes’ (MICRODIET) is de rol van eiwitten in de voeding op darmbacteriën en diabetes onderzocht. Onderzoekers uit Zweden, Frankrijk en Nederland werkten aan dit onderzoek dat is gefinancierd vanuit het Joint Programming Initiative a ‘Healthy Diet for a Healthy Life’ (JPI HDHL).

Het doel van het project was om een meer persoonlijk voedingsadvies te kunnen geven aan diabetespatiënten om de suikerhuishouding te verbeteren zonder medicatie, waarbij etnische achtergrond en darmbacteriesamenstelling meegenomen worden.

De rol van eiwitten in de voeding op darmbacteriën en diabetes

Overgewicht gaat vaak gepaard met een verstoring van de suiker en vetstofwisseling, waardoor diabetes ontstaat. Uit eerder onderzoek bleek dat zowel de darmbacteriesamenstelling als voedingspatroon samenhangen met het optreden van diabetes. Het is niet bekend of het veranderen van de hoeveelheid eiwit in het dieet ook leidt tot verandering van suiker- en vethuishouding in type 2 diabetes patiënten. De MICRODIET onderzoekers hebben in grote patiëntencohorten gekeken wat de relaties zijn tussen dieet, darmbacteriesamenstelling en type 2 diabetes. Daarnaast is in een dieettrial, bij patiënten met overgewicht van verschillende etnische achtergrond, onderzocht of het voorschrijven van een 3 maanden hoog of laag eiwit verrijkt dieet een andere suikerhuishouding tot gevolg heeft.

Resultaten

Uit de analyses van de verschillende patiëntencohorten bleek dat zowel de hoeveelheid eiwit als de bron (dierlijk of plantaardig) in het dieet samenhangt met de aanwezigheid van diabetes type 2, onafhankelijk van etnische achtergrond. Maar de dieettrial van hoog versus laag eiwit dieet liet geen duidelijk effect zien op gewicht, suikerhuishouding en darmbacteriesamenstelling. Wel zagen de onderzoekers dat mensen met diabetes type 2 een hoger eiwit (histidine) metabolisme in de darm hebben dan gezonde mensen, en dat histidine samenhangt met een verslechterde suikerhuishouding.
Op dit moment wordt nog onderzocht hoe de relatie is tussen de darmbacteriesamenstelling en de bron van eiwit in het dieet (dierlijk of plantaardig).

Online tool

De Nederlandse onderzoekers hebben de data van het project verwerkt in een online tool die meer inzicht geeft in hoe veranderingen in voeding effect kunnen hebben op het darmmicrobioom en vet- en suikerhuishouding. Dit kan mogelijk hulp bieden bij een verbeterde behandeling van diabetes type 2. In de online tool kan een korte vragenlijst ingevuld worden met klinische gegevens (gewicht/lengte), etnische achtergrond en voedingsinname. De uitslag geeft een inschatting van hoe de darmbacteriesamenstelling en afgeleide bloedmetabolieten (glucose en vet) eruit zien, en wat verandering in voeding (meer/minder suiker of vet) doet met deze parameters. De onderzoekers willen in de toekomst deze tool verder ontwikkelen tot een dieet app.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website