Op 21 februari 2022 opent het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) een nieuwe subsidieoproep. Werkt u in de langdurige zorg en ondersteuning en wilt u de uitdaging aangaan om passende zorg te bevorderen binnen uw praktijkorganisatie? Dan is deze subsidieoproep wellicht iets voor u.

Passende zorg

Het doel van de nieuwe subsidieoproep is om middels actieonderzoek passende zorg te bevorderen in de praktijk van de langdurige zorg en ondersteuning. Passende zorg is zorg die nodig is, die waarde toevoegt en bijdraagt aan kwaliteit van leven, en die aansluit bij behoeften en omstandigheden van de individuele patiënt. Met deze subsidie wordt gestreefd naar een vroegtijdige inzet van gezamenlijke besluitvorming (shared decision making) en proactieve zorgplanning (advance care planning) in het zorgproces. Het uiteindelijke doel is een verbetering van de kwaliteit van de zorg, de ondersteuning en het welbevinden van cliënten.  

Actieonderzoek

Met de subsidie wordt actieonderzoek uitgevoerd. Een vraagstuk uit de praktijk wordt vertaald naar een onderzoeksvraag. Met actieonderzoek worden antwoorden op de onderzoeksvraag direct getoetst in de praktijk. Actieonderzoek is participatief, reflectief en cyclisch. Ook draagt het bij aan het leerproces van professionals en levert het transfereerbare kennis op. Het uiteindelijke doel is een versterking van de kennisinfrastructuur en de wisselwerking tussen theorie en praktijk van de langdurige zorg- en ondersteuningssector.

Workshop

ZonMw organiseert halverwege maart 2022 een workshop ter ondersteuning voor het schrijven van een projectidee. In deze workshop leert u over de aanpak ‘Cirkelen rond je onderzoek’. Deze aanpak helpt samenwerkingsverbanden (in oprichting) bij het verbeteren van een gedragen onderzoeksvoorstel. Aanmelden kan te zijner tijd via de website.

De deadline voor het indienen van projectideeën is 17 mei 2022.

Bent u geïnteresseerd? Houd dan onze website en de nieuwsbrief in de gaten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website