Binnenkort starten 2 landelijke projectlijnen binnen het ZonMw-programma Beschermd Thuis. Het landelijk platform MIND start in samenwerking met werkplaats COMO de Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid. Samen Sterk Zonder Stigma start het project Welkome Wijk.

Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid

De Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid is in eerste instantie gericht op ervaringskennis in beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Het doel is om gemeenten, cliënten- en naastenorganisaties en andere relevante  organisaties te ondersteunen als het gaat om de inzet van ervaringskennis en van ervaringsdeskundigheid.

Ondersteuning met expertise

De ondersteuning zal zowel gevraagd als ongevraagd aangeboden worden. Daarnaast wordt een flexibele schil ingericht met onafhankelijke adviseurs met verschillende achtergronden, competenties en specifieke expertises. Organisaties die hier gebruik van willen maken kunnen hiervoor vouchers aanvragen bij ZonMw. Het project gaat op korte termijn van start.

Welkome Wijk

Het project Welkome Wijk is gericht op het verbeteren van sociale inclusie in wijken in de context van ambulantisering waarbij mensen met een zorgvraag steeds meer zelfstandig wonen. Behalve Samen Sterk zonder Stigma maken ook Trimbos-instituut, Movisie, Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Arnhem en Nijmegen onderdeel uit van het samenwerkingsverband.
Binnen dit project worden in twee wijken van vier gemeenten bewustwordingsbijeenkomsten georganiseerd voor bewoners, professionals en vrijwilligers.

Doelgroep en borging

Het gekoppelde onderzoek richt zich onder meer op de werkzame elementen, verbreding van de doelgroep en op de borging van de aanpak. Er wordt bijvoorbeeld een training opgezet voor lokale ervaringsdeskundigen en gespreksleiders. Ook wordt een plan gemaakt om de activiteiten na de projectperiode voort te zetten. Daarnaast worden gemeentes geadviseerd over langdurig aandacht voor acceptatie in de wijk. De opgedane kennis wordt voor alle gemeentes beschikbaar gesteld en verspreid op o.a. kennisdelingsbijeenkomsten.

Beschermd Thuis

Het ZonMw-programma Beschermd Thuis draagt bij aan de Meerjarenagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang door zich te richten op begeleiding en ondersteuning in 'gewone' woningen en wijken. Dit gebeurt bij voorkeur in de eigen sociale omgeving van mensen en is gericht op herstel en zelfredzaamheid. Naast deze landelijke projecten zijn een groot deel vande regio’s  in Nederland gestart met een project waarbij ze regionale plannen uitvoeren op het gebied van beschermd wonen en/of maatschappelijke opvang. De overige regio’s  kunnen doorlopend een subsidieaanvraag indienen voor de Uitvoering regionale plannen Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang.

Meer informatie

 

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website