Veelgestelde vragen subsidie ‘Implementatie van AMR kennis in de praktijk’

Op 25 oktober 2023 is er een informatiebijeenkomst geweest. Tijdens deze bijeenkomst zijn vragen gesteld. Hieronder een overzicht van de veelgestelde vragen en antwoorden.
 1. Waar moet ik op letten bij het schrijven van een projectidee voor deze subsidieoproep?
  Houd de subsidieoproep bij de hand. Dit document is leidend voor deze oproep. In uw projectidee dient u de commissie te overtuigen van de relevantie van uw projectidee. De programmatekst AMR3 kunt u raadplegen voor de context voor deze subsidieoproep.
   
 2. Waarom is er bij deze subsidieoproep gekozen voor twee categorieën tegelijkertijd, terwijl categorie B logischerwijs volgt op categorie A?
  Logischerwijs klopt dit. We zijn er vanuit gegaan dat in het veld projecten lopen in verschillende fasen van onderzoek. Omdat we ook gebonden zijn aan de eindtijd van het AMR3 programma is gekozen om beide fasen tegelijk op te nemen in deze subsidieoproep.
   
 3. Hoe moet mijn onderzoek consortium eruit zien? Wat verstaat ZonMw onder een implementatiespecialist? Moet er een social sciences expert of gedragswetenschapper betrokken worden?
  De experts dienen aan te sluiten bij de doelstellingen van het projectidee. Het is de verantwoordelijkheid van de aanvragers om dit helder te beargumenteren en formuleren voor de commissie. Een tip voor bijvoorbeeld het vinden van een implementatiespecialist is het Nederlands Implementatie Collectief (NIC).
   
 4. Is een letter of commitment verplicht in de projectideefase?
  Er mogen in de projectideefase geen bijlagen worden toegevoegd. In de uitgewerkte aanvraagfase zijn letters of commitment verplicht. 
   
 5. Er zijn nog veel kennishiaten met betrekking tot resistentie bij schimmels. Kan er alsnog een projectidee ingediend worden?
  Het is van belang dat u de commissie overtuigt van de relevantie van het projectidee. Houd er rekening mee dat er een duidelijke link met de humane gezondheidszorg dient te zijn in de aanvraag..
   
 6. Past een aanvraag gericht op helminthen binnen deze subsidieoproep?
  Deze subsidieoproep is gericht op micro-organismen. Helminthen vallen niet binnen deze categorie.
   
 7. Past een projectidee in deze subsidieoproep waar naast het toepassen van kennis ook nieuwe kennis wordt vergaard?
  Het is van belang om goed te formuleren wat de verhouding is tussen de toepassing en het genereren van kennis om de commissie te overtuigen van het belang van het projectidee. 
   
 8. Past een projectidee gericht op infectiepreventie binnen deze subsidieoproep?
  Het is belangrijk dat er een duidelijk verband met antimicrobiële resistentie aangetoond wordt.
   
 9. Kunnen niet-onderzoeksinstellingen, zoals GGD-en, indienen bij deze subsidieoproep?
  Voor deze subsidieoproep geldt de staatsteunmaatregel DAEB. Alle organisaties die niet een erkend onderzoeksinstituut zijn kunnen indienen en zullen een DAEB toegewezen krijgen. Meer informatie leest u in de subsidieoproep.