Onderzoek voor bewijsvoering van de effectiviteit op het terrein van hulpmiddelenzorg in de thuissituatie is relatief nieuw in Nederland. Door het financieren van onderzoek wil het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis kennisontwikkeling stimuleren over de kwaliteit en specifiek de veiligheid, effectiviteit en doelmatigheid van hulpmiddelenzorg thuis.

Onderwerpen

  • Doelmatigheid;

  • Effectiviteit en kosten

  • Hulpmiddelengebruiker;

  • Hulpmiddelenzorg thuis;

  • Medische hulpmiddelen;

  • Organisatie van de hulpmiddelenzorg thuis;

  • Zorgtechnologie.

Onderdeel van programma

Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis 2021 - 2023

Geplaatst op

14 december 2022

Deadline

7 maart 2023,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep UA Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis – Open ronde 5: Onderzoek naar de effectiviteit en kosten van hulpmiddelenzorg thuis (pdf) 321 KB

Doel subsidieoproep

In deze oproep voor uitgewerkte aanvragen ‘GGH – Open ronde 5: Onderzoek naar de effectiviteit en kosten van hulpmiddelenzorg thuis’ wordt subsidie beschikbaar gesteld voor kennisontwikkeling over innovatieve en bestaande hulpmiddelenzorg thuis, zodat deze op een veilige, effectieve (o.a. functioneringsgerichte) en betaalbare wijze kan worden toegepast in de zorg.

Wat kan worden aangevraagd?

Het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis richt zich op onderzoek naar de effectiviteit en kosten van hulpmiddelenzorg thuis. Het betreft primair hulpmiddelenzorg die behoort tot de Zorgverzekeringswet of daar in de toekomst toe kan gaan behoren. Gelet op de maatschappelijke ontwikkelingen rondom ‘Juiste zorg op de juiste plek’, de domeinoverstijgende problematiek en substitutie van zorg, is er beperkte ruimte voor onderzoek naar hulpmiddelenzorg thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet langdurige zorg. Als u twijfelt of het onderwerp van uw aanvraag past binnen de hulpmiddelenzorg thuis, kunt mailen naar hulpmiddelen@zonmw.nl.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?
Een subsidieaanvraag kan alleen door een hoofdaanvrager afkomstig van een onderzoeksorganisatie in de zin van het EU staatssteunrecht[1] (zie definitie onderzoeksorganisatie) worden ingediend.

Budget
Het totale budget van deze subsidieronde is €4,2 miljoen. Het richtbedrag per project is € 600.000,- mits goed onderbouwd in de begroting. De maximale looptijd van een project bedraagt 6 jaar.

[1] Kaderregeling betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie, (2014/C 198/01), artikel 15 onder ee)  

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 7 maart 2023 – 14.00u uw aanvraag indienen via MijnZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep (Subsidieoproep UA Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis – Open ronde 5: Onderzoek naar de effectiviteit en kosten van hulpmiddelenzorg thuis) (pdf) 321 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie?’ Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het programmateam Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis. Voor technische vragen over MijnZonMw neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Programmateam Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis

+31 70 349 5465
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website