Deze oproep betreft de Vierde evaluatie van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en evaluatie het functioneren van de CCMO

Onderwerpen

  • Gezondheidsrecht
  • Wetsevaluatie
  • Medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
  • CCMO

Onderdeel van programma

Evaluatie Regelgeving

Geplaatst op

7 maart 2022

Deadline

26 april 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Vierde evaluatie WMO en CCMO (pdf) 291 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze evaluatie is enerzijds om de algemene werking en effectiviteit van de WMO in de praktijk te evalueren alsmede de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het functioneren van de CCMO. Daarnaast dient bij de evaluatie bijzondere aandacht te gaan naar een aantal aandachtspunten. Gedeeltelijk vloeien deze aandachtspunten voort uit de voorgaande evaluaties en gedeeltelijk uit ontwikkelingen sinds de laatste evaluatie.

De evaluatie moet de volgende onderdelen bevatten:

  • algemene evaluatie van werking en effectiviteit van de WMO in de praktijk;
  • doeltreffendheid en doelmatigheid van het functioneren van de CCMO in het licht van de wettelijke taken en de relatie met de stakeholders.

Wat kan worden aangevraagd?

Evaluatieonderzoek naar de doeltreffendheid en de effecten in de praktijk van de WMO en het functioneren van de CCMO

Randvoorwaarden

Zie voor de randvoorwaarden de projecttekst in bijlage van de subsidieoproep.

Wie kan aanvragen?

Wetsevaluatieonderzoek laat zich het best typeren als een combinatie van juridisch en empirisch onderzoek. De projectgroep en onderzoeksmethoden dienen hierbij aan te sluiten.

Budget

Het totale budget voor deze wetsevaluatie bedraagt maximaal 280.000 euro. Er kan slechts één aanvraag gehonoreerd worden.

Aanvraag indienen

U kunt tot 26 april 2022, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Vierde evaluatie WMO en CCMO (pdf) 291 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Maarten Slijper. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een man

Maarten Slijper

Jurist/secretaris

+31 70 349 52 58
er@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website