U kunt subsidie aanvragen voor de ontwikkeling en uitvoering van uw startend lokaal initiatief gericht op het voorkomen en verminderen van eenzaamheid bij ouderen boven de 75 jaar. Uw initiatief dient daarvoor aanvullend en vernieuwend te zijn t.a.v. het bestaande aanbod in de wijk/ buurt.

Onderwerpen

  • Eenzaamheid voorkomen en verminderen
  • lokale initiatieven
  • Kwetsbare ouderen
  • Erkenningstraject

Onderdeel van programma

Langdurige Zorg en Ondersteuning

Geplaatst op

20 augustus 2019

Deadline

8 oktober 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Oproep eenzaamheid startende lokale initiatieven (pdf) 671 KB

Doel subsidieoproep

Ongeveer de helft van alle 75-plussers geeft aan zich eenzaam te voelen. Om eenzaamheid te voorkomen en te bestrijden bij ouderen boven de 75 jaar bieden wij met deze subsidieoproep ondersteuning aan lokale startende initiatieven. Hiermee wordt ook het delen van kennis en ervaring gestimuleerd.

Wat kan worden aangevraagd?

U kunt subsidie aanvragen voor de ontwikkeling en uitvoering van startende lokale initiatieven gericht op het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid bij ouderen boven de 75 jaar. Het gaat hierbij om het in de praktijk brengen van innovatieve lokale initiatieven die zich richten op sociale, existentiële of emotionele eenzaamheid. De initiatieven zijn aanvullend en vernieuwend ten opzichten van het bestaande aanbod in de wijk/buurt uit en hebben een sterk innovatief karakter. Daarnaast wordt de subsidie gebruikt om voor het initiatief het eerste hoofdstuk van een handboek ‘De interventie in een vogelvlucht’ te schrijven en een procesevaluatie uit te voeren.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

De indienende partij is een non-profit organisatie of een aanbieder van zorg, ondersteuning, welzijn of een burgerinitiatief. De aanvragende partij werkt samen met minimaal één andere lokale organisatie. Minimaal één van de aanvragende organisaties staat in direct contact met de doelgroep. U kunt hierbij denken aan welzijnsorganisaties, zorginstellingen, ouderenvertegenwoordigers etc. Daarnaast moet er bij de aanvraag een getekende intentieverklaring tot samenwerking voor dit project te worden bijgevoegd.

Budget

De subsidie die bij ZonMw aangevraagd kan worden bedraagt maximaal €15.000,- voor projecten met een looptijd van minimaal 6 en maximaal 9 maanden. Voor deze subsidieronde is totaal €195.000,- beschikbaar. Er dient minimaal 10% cofinanciering te worden bijgedragen in cash of in kind.

Aanvraag indienen

Als u subsidie wilt aanvragen, dan dient u zich uiterlijk 12 september 2019 14:00 uur aan te melden. Na het indienen van uw vooraanmelding ontvangt u een link waarmee u uw aanvraag kunt indienen. U kunt tot 8 oktober 2019 14:00 uur de uitgewerkte aanvraag indienen via ProjectNet. Let op: aanvragen die voor 12 september 2019 niet zijn aangemeld, worden niet in behandeling genomen. De vooraanmeldingsfase is inmiddels gesloten.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Oproep eenzaamheid startende lokale initiatieven (pdf) 671 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt mailen naar eenzaamheid-lzo@zonmw.nl. U kunt ook gebruik maken van het telefonische spreekuur op dinsdag- en donderdagmiddag van 15:00 uur tot 16:00 uur door te bellen naar 070-3495472. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website