U kunt subsidie aanvragen voor de uitwerking en uitvoering van uw bestaand lokaal initiatief gericht op het voorkomen en verminderen van eenzaamheid bij ouderen boven de 75 jaar.

Onderwerpen

  • Eenzaamheid voorkomen en verminderen
  • Lokale initiatieven
  • Kwetsbare ouderen
  • Erkenningstraject

Onderdeel van programma

Langdurige Zorg en Ondersteuning

Geplaatst op

20 augustus 2019

Deadline

8 oktober 2019,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Oproep aanpak eenzaamheid Bestaande lokale initiatieven (pdf) 663 KB

Doel subsidieoproep

Ongeveer de helft van alle 75-plussers geeft aan zich eenzaam te voelen. Om eenzaamheid te voorkomen en te verminderen bij ouderen boven de 75 jaar bieden wij met deze subsidieoproep ondersteuning aan bestaande initiatieven. Hiermee wordt ook het delen van kennis en ervaring gestimuleerd.

Wat kan worden aangevraagd?

U kunt subsidie aanvragen voor de uitwerking en uitvoering van bestaande lokale initiatieven gericht op het voorkomen en verminderen van eenzaamheid bij ouderen boven de 75 jaar. Het gaat hierbij om initiatieven die zich richten op sociale, existentiële of emotionele eenzaamheid. Daarnaast wordt ondersteuning geboden bij het verspreiden van het initiatief, het schrijven van een handboek en het uitvoeren van een procesevaluatie.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

De indienende partij is de initiatiefeigenaar én dient een non-profit organisatie of een aanbieder van zorg, ondersteuning, welzijn of een burgerinitiatief te zijn. De aanvragende partij werkt samen met minimaal één andere lokale organisatie. Ten minste één van de aanvragende organisaties staat in direct contact met de doelgroep. U kunt hierbij denken aan welzijnsorganisaties, zorginstellingen of ouderenvertegenwoordigers. Daarnaast moet er bij de aanvraag een intentieverklaring tot samenwerking voor dit project te worden bijgevoegd.

Budget

De subsidie die bij ZonMw aangevraagd kan worden bedraagt maximaal €25.000,- voor projecten met een looptijd van minimaal 9 en maximaal 12 maanden. Voor deze subsidieronde is totaal €300.000,- beschikbaar. Er dient minimaal 10% cofinanciering te worden bijgedragen in cash of in kind.

Aanvraag indienen

Als u subsidie wilt aanvragen, dan dient u zich uiterlijk 12 september 2019 14:00 uur aan te melden. Na het indienen van uw voor aanmelding ontvangt u een link waarmee u uw aanvraag kunt indienen. U kunt tot 8 oktober 2019 14:00 uur de uitgewerkte aanvraag indienen via ProjectNet. Let op: aanvragen die voor 12 september 2019 niet zijn aangemeld, worden niet in behandeling genomen. De vooraanmeldingsfase is inmiddels gesloten.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Oproep aanpak eenzaamheid Bestaande lokale initiatieven (pdf) 663 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt mailen naar eenzaamheid-lzo@zonmw.nl. U kunt ook gebruik maken van het telefonische spreekuur op dinsdag- en donderdagmiddag van 15:00 uur tot 16:00 uur door te bellen naar 070-3495472. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website