Binnen de Social Trials staat experimenteren met ondersteuningsvormen voor mensen met dementie en naasten vanuit de visie van de Sociale Benadering Dementie centraal. In de uitbreiding wordt ruimte gegeven aan vier extra pilot gemeenten om te experimenteren met passende ondersteuning, gebaseerd op deze benadering.

Onderwerpen

  • Sociale benadering dementie
  • passende ondersteuning
  • gemeenten
  • implementatie
  • experiment social trials

Onderdeel van programma

Interne monitoring en evaluatie Social Trials

Geplaatst op

24 september 2020

Deadline

24 november 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Social Trials - Uitbreiding middels implementatie (pdf) 577 KB

Doel subsidieoproep

Deze subsidieoproep, mede gefinancierd door Alzheimer Nederland, richt zich op uitbreiding middels implementatie.

De oproep is erop gericht de leereffecten van de sociale benadering dementie uit te breiden en om kennis op te doen of deze benadering landelijk zou kunnen opschalen. Daartoe worden de huidige vier pilotgemeenten uitgebreid en wordt ruimte geboden voor deelname van vier nieuwe pilotgemeenten.

Het doel is om middels monitoring en evaluatie de werkzame bestanddelen van het experiment te identificeren opdat deze breder kunnen worden toegepast. Het uiteindelijke doel is een betere begeleiding van mensen met dementie, andere werkwijzen, het realiseren van een systeemaanpak.

Op 22 oktober 2020 vindt de online informatiebijeenkomst plaats van 13.00 tot 14.00 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden.

Veel gestelde vragen

Wat kan worden aangevraagd?

Gemeenten kunnen aanspraak maken op deze subsidie als zij de Wmo inkoop van zorg voor tenminste 80 cliënten volgens het Sociale Benadering Dementie model faciliteren. Er kan hierbij gekozen worden uit twee implementatie modellen. (1) experimenteren met SBD teams buiten de structuren van het bestaande zorgaanbod, of (2) het verbinden van SBD-teams met het bestaande zorgaanbod.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

De aanvragen op deze subsidieoproep kunnen uitsluitend ingediend worden door gemeenten.
Aangezien de huidige pilotgemeenten stedelijke gemeenten zijn, richt deze uitbreiding zich op gemeenten buiten de randstad (maximaal 150.000 inwoners). Hierdoor kan de aanpak in een nieuwe context toegepast worden.

Alleen gemeenten met aantoonbare lokale bereidheid kunnen een subsidieaanvraag indienen. Gemeenten moeten aantonen dat zij financiering hebben voor deze zorg en dienen daartoe een onderbouwing te geven van het inkoopbudget. Met daarbij aangegeven met welke partijen ze de interventie gaan bekostigen.

Budget

Het bij ZonMw aan te vragen subsidiebedrag  is maximaal 250.000 euro (incl. BTW). De looptijd van het project is 2 jaar. In totaal is binnen deze subsidieronde 1.000.000 euro beschikbaar voor uitbreiding van het experiment met vier nieuwe pilotgemeenten. Hiervan wordt 250.000 euro bijgedragen door Alzheimer Nederland. De projecten dienen uiterlijk in januari 2021 van start te gaan.

Aanvraag indienen

U kunt tot 24 november 2020 14:00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Social Trials - Uitbreiding middels implementatie (pdf) 577 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Sophie Habets. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website