Binnen de Social Trials staat experimenteren met ondersteuningsvormen voor mensen met dementie en naasten vanuit de visie van de Sociale Benadering Dementie centraal. Deze subsidieoproep heeft betrekking op Sociale Benadering Dementie trainingen.

Onderwerpen

  • Sociale benadering dementie
  • gemeenten
  • training
  • experiment Social Trials

Onderdeel van programma

Programma Social Trials - monitoren, evalueren en leren

Geplaatst op

29 juni 2021

Deadline

14 september 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Social Trials Dementie – Uitbreiding middels training (pdf) 234 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is het aantal gemeenten waar met de Sociale Benadering Dementie gewerkt wordt en de leereffecten uit te breiden. Daartoe is het trainen van zorg- en ondersteuningspersoneel binnen gemeenten die positief staan tegenover de Sociale Benadering Dementie belangrijk. Gezien het belang van expertise op het gebied van Sociale Benadering dementie en de experimentele fase waar de Social Trials zich in bevinden, staat deze subsidieoproep open voor gemeenten die gebruik maken van een uitvoerende partij die aantoonbaar ruime ervaring heeft in het begeleiden van trajecten waar de Sociale Benadering Dementie in de praktijk gebracht wordt en aantoonbaar ruime ervaring in het creëren van draagvlak en trainen van betrokkenen bij de zorg voor mensen met dementie en hun naasten van verschillende niveaus (bestuurlijk tot uitvoerend) in de Sociale Benadering Dementie. Gemeenten kunnen  bijvoorbeeld gebruik maken van de diensten van Tao of Care, die de Social Trials begeleidt en trainingen Sociale Benadering Dementie verzorgt. Deze subsidieoproep, mede gefinancierd door het Gieskes Strijbis Fonds.

Wat kan worden aangevraagd?

Met het trainingstraject worden professionals geschoold om de visie van de Sociale Benadering Dementie te verbinden met de zorgpraktijk en de wijze waarop de zorg wordt georganiseerd. Gemeenten kunnen zich focussen op het scholen van bestaande zorgteams of dit verbreden naar domein overstijgende scholing binnen een wijk of buurt.

Randvoorwaarden

De aanvragen in reactie op deze subsidieoproep kunnen uitsluitend ingediend worden door gemeenten.

Wie kan aanvragen?

  • De aanvrager en bestuurlijk verantwoordelijke zijn werkzaam bij dezelfde gemeente.
  • Gemeenten kunnen kiezen uit scholing van bestaande zorgteams of domein overstijgende scholing binnen wijken en/of buurten. Bij de aanvraag dient uw keuze duidelijk onderbouwd te worden in het plan van aanpak. Zie kopje projectactiviteiten voor extra informatie.  
  • De gemeente dient duidelijk aan te geven wat de ervaring is van de uitvoerende partij bij het begeleiden van trajecten waar de Sociale Benadering in de praktijk gebracht wordt en de ervaring in het creëren van draagvlak en trainen van betrokkenen bij de zorg voor mensen met dementie en hun naasten van verschillende niveaus (bestuurlijk en uitvoerend) in de Sociale Benadering Dementie. Zie kwaliteitscriteria aangaande aantoonbare, gevraagde ervaring.
  • Wanneer binnen uw gemeente reeds een (onderdeel van een) project gehonoreerd is binnen een van de volgende rondes: Social Trials of Social Trials: Uitbreiding middels implementatie of Social Trials: uitbreiding middels implementatie extra ronde, kunt u als gemeente geen aanvraag indienen voor de voorliggende oproep.

Budget

De subsidie die aangevraagd kan worden binnen deze subsidieoproep bedraagt maximaal € 35.000,- (incl. BTW) per project. De maximale looptijd van het project is 16 maanden. Per gemeente mag slechts 1 aanvraag worden ingediend.

Cofinanciering is verplicht. Er dient minimaal 20% cofinanciering te worden bijgedragen. Cofinanciering kan worden bijgedragen in cash of in kind.

Inclusief de bijdrage van het Gieskes Strijbis Fonds is voor deze subsidieoproep in totaal € 280.000,- beschikbaar.

Aanvraag indienen

U kunt tot 14 september 2021, 14:00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet. Op donderdag 8 juli 2021 om 14:00 uur vindt een online informatiebijeenkomst plaats. Wanneer u interesse heeft in deze subsidieoproep kunt u zich hiervoor aanmelden tot uiterlijk dinsdag 6 juli om 12:00 uur. Graag ontvangen wij bij uw aanmelding gelijk ook de vragen die u heeft ten aanzien van de subsidieoproep.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Social Trials Dementie – Uitbreiding middels training (pdf) 234 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Maartje Liebregts. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website