De oproep richt zich op het bevorderen van veerkracht op het gebied van fysieke en mentale gezondheid door een brede inzet van preventie in ons gezondheidssysteem. We vragen gezondheids- en sociale wetenschappers om nieuwe samenwerkingen te starten met experts op het gebied van complexiteitsbenaderingen.

Onderwerpen

 • Veerkracht
 • Complexiteit
 • Brede benadering van gezondheid
 • Innovatieve onderzoeksmethoden
 • Systeemaanpak

Onderdeel van programma

Innovatie

Geplaatst op

10 maart 2022

Deadline

10 mei 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Preventie in transitie: Complexiteit omarmen en veerkracht versterken (pdf) 218 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is bevordering van veerkracht op het gebied van fysieke en mentale gezondheid van burgers, door het versterken van een brede inzet van preventie in ons gezondheidssysteem. Om veerkracht effectief te bevorderen is het belangrijk dat naar alle complexe facetten gerelateerd aan gezondheid wordt gekeken. ZonMw wil dit stimuleren door het genereren van innovatieve kennis over de inzet van preventie in ons gezondheidssysteem met behulp van complexiteitsbenaderingen. Het onderzoek moet bijdragen aan een brede, dynamische en adaptieve inzet van preventie waarbij individuele behoeftes centraal staan en complexe interacties met de context worden meegenomen.

Wat kan worden aangevraagd?

ZonMw wil met deze subsidieoproep een stap verder zetten dan een integrale aanpak. Dit kan door beter aan te sluiten bij complexe onderliggende dynamieken van gezondheid. De projecten moeten bijdragen aan een brede, dynamische en adaptieve inzet van preventie in ons gezondheidssysteem. Ze moeten handelingsperspectieven opleveren voor het versterken van de veerkracht op het gebied van fysieke en mentale gezondheid van alle burgers. De beoogde concrete uitkomsten kunnen divers zijn maar moeten maatschappelijke impact kunnen genereren. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan specifieke groepen die risico lopen op een slechtere mentale en/of fysieke gezondheid.

Randvoorwaarden

 • Het project richt zich op het versterken van veerkracht op het gebied van mentale en/of fysieke gezondheid.
 • Projecten moeten aantoonbaar kunnen leiden tot handelingsperspectieven voor een brede, dynamische en adaptieve inzet van preventie.
 • Er moet een goede balans zijn tussen het onderzoeken van een zo uitgebreid mogelijk spectrum aan factoren en ook voldoende perspectief op handelingsopties voor de praktijk.
 • Het project kan zich richten op universele preventie of selectieve preventie.
 • Het project maakt gebruik van een complexiteitsbenadering.
 • Het project is innovatief ten opzichte van eerdere onderzoeken en aanpakken.

Wie kan aanvragen?

Een aanvraag kan worden ingediend door een consortium dat bestaat uit één of meer onderzoeksorganisaties en relevante stakeholders.

 • De hoofdaanvrager dient een Nederlandse onderzoeksorganisatie te zijn.
 • Stakeholders dienen mee te werken aan het project, maar hoeven niet altijd in het consortium te worden opgenomen.

Budget

Per samenwerkingsverband kan maximaal € 500.000,- subsidie worden aangevraagd voor maximaal 48 maanden.

Aanvraag indienen

U kunt tot 10 mei 2022, 14:00 uw subsidieaanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Preventie in transitie: Complexiteit omarmen en veerkracht versterken (pdf) 218 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Sabine Peters. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website