Werkt u in de langdurige zorg en ondersteuning en wilt u de uitdaging aangaan om passende zorg te bevorderen binnen uw praktijkorganisatie? Dat kan door samen met een onderzoeksorganisatie of MBO-instelling actieonderzoek uit te voeren naar een door u gekozen vraagstuk uit de praktijk. Dien nu uw projectidee in!

Onderwerpen

 • Langdurige zorg en ondersteuning
 • Actieonderzoek
 • Passende zorg
 • Gezamenlijke besluitvorming
 • Proactieve zorgplanning

Onderdeel van programma

Langdurige Zorg en Ondersteuning

Geplaatst op

21 februari 2022

Deadline

7 juni 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep passende zorg (pdf) 273 KB

Doel subsidieoproep

Deze subsidieoproep heeft als doel om middels actieonderzoek passende zorg te bevorderen in de praktijk van de langdurige zorg en ondersteuning. Hierbij wordt gestreefd naar een vroegtijdige inzet van gezamenlijke besluitvorming (shared decision making) en proactieve zorgplanning (advance care planning) in het zorgproces. Het uiteindelijke doel is een verbetering van de kwaliteit van de zorg, de ondersteuning en het welbevinden van cliënten.

Wat kan worden aangevraagd?

Binnen deze subsidieoproep moet het vraagstuk gaan over gezamenlijke besluitvorming en proactieve zorgplanning en komen uit de dagelijkse zorg- en ondersteuningspraktijk binnen de langdurige zorg. Het vraagstuk wordt, met behulp van een actieonderzoeker, door cliënten, naasten en/of mantelzorgers en zorg- en ondersteuningsprofessionals vertaald naar een passende onderzoeksvraag. Deze antwoorden worden direct toegepast en getoetst in de praktijk. Hierdoor is actieonderzoek participatief, reflectief en cyclisch. Het actieonderzoek zorgt voor directe veranderingen in de praktijk, draagt bij aan het leerproces van professionals en levert transfereerbare kennis op. Al met al dragen de projecten bij aan de versterking van de kennisinfrastructuur en de wisselwerking tussen theorie en praktijk van de langdurige zorg- en ondersteuningssector.

Randvoorwaarden

Het hanteren van actieonderzoek als onderzoekbenadering is een randvoorwaarde.

Wie kan aanvragen?

Deze subsidieronde gaat uit van een samenwerking tussen praktijk, onderwijs en onderzoek. Binnen de projectgroep moet er aantoonbare ervaring zijn met het uitvoeren van actieonderzoek. De projectgroep bestaat ten minste uit:

 • Een hoofdaanvrager en een bestuurlijk verantwoordelijke vanuit een onderzoeksorganisatie of MBO-instelling;
 • Een projectleider/penvoerder vanuit een onderzoeksorganisatie, MBO-instelling of praktijkorganisatie;
 • (vertegenwoordiging van) cliënten;
 • (vertegenwoordiging van) naasten en/of mantelzorgers;
 • Eén of meer zorg- en/of ondersteuningsprofessionals vanuit één of meer praktijkorganisatie(s);
 • Eén of meer medewerkers met beslissingsbevoegdheid vanuit één of meer praktijkorganisatie(s), bijvoorbeeld een bestuurder, beleidsmedewerker of manager;
 • Eén of meer medewerkers vanuit één of meer onderwijs- of scholingsorganisatie(s).

Budget en looptijd

 • Per project kan maximaal €300.000,- worden aangevraagd.
 • Minimaal 5% cofinanciering, in kind en/of in cash, is verplicht.
 • De maximale looptijd van projecten is 36 maanden.

Workshops Cirkelen Rond Je Onderzoek

ZonMw organiseert in samenwerking met de Hogeschool Utrecht een serie workshop Cirkelen rond je onderzoek(CRJO). Tijdens de eerste workshop maakt u kennis met de CRJO methodiek en leert u op welke wijze u deze kunt gebruiken bij het schrijven van uw projectidee. De workshops zijn gepland op 19 april en 22 april 2022. U kunt zicht aanmelden voor één van de genoemde data via de rode knop onderaan de Cirkelen rond je onderzoek aanmeldpagina. Deelname aan de workshop is niet verplicht, maar wordt wel sterk aanbevolen. Deelname aan de tweede en derde workshop, gedurende de uitgewerkte aanvraagfase, is niet mogelijk als u de eerste workshop niet heeft gevolgd.

Aanvraag indienen

U kunt tot 7 juni 2022, 14:00 uur uw projectidee indienen via Mijn ZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep passende zorg (pdf) 351 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van het programma via LZO@zonmw.nl of 070 349 54 72. Zij verbinden u door naar één van de programmamanagers of -secretarissen. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Programma Langdurige Zorg en Ondersteuning

Secretariaat

+31 70 349 54 72
LZO@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website