De subsidie is voor bestaande initiatieven die willen doorontwikkelen of uitbreiden. Het initiatief is gericht op het voorkomen of verminderen van sociale of emotionele eenzaamheid bij ouderen boven de 75 jaar.

Onderwerpen

  • Eenzaamheid
  • Ouderen
  • Nationale en/of lokale coalitie eenzaamheid
  • Databank sociale interventies
  • Publiek-private samenwerking
  • Een tegen eenzaamheid

Onderdeel van programma

Langdurige Zorg en Ondersteuning

Geplaatst op

30 juni 2020

Deadline

1 september 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Ondersteuning maatschappelijke beweging tegen eenzaamheid (pdf) 568 KB

Doel subsidieoproep

Deze subsidieoproep heeft als doel het stimuleren van de duurzame doorontwikkeling eventueel in combinatie met uitbreiding van bestaande initiatieven gericht op het signaleren, voorkomen en/of verminderen van sociale of emotionele eenzaamheid primair bij ouderen boven de 75 jaar. Het overdraagbaar maken van kennis en systematisch toetsen van het initiatief vormt een integraal onderdeel van de subsidie bestaande uit het evalueren en beschrijven van de initiatieven. Alsook het maken van plannen voor het verduurzamen en borgen van uw initiatief. U kunt voor de verschillende stappen in de uitvoering van uw project expertise inhuren om u hierbij te ondersteunen.

Wat kan worden aangevraagd?

U kunt een subsidie aanvragen voor het doorontwikkelen of uitbreiden op huidige locatie of uitbreiden naar een nieuwe locatie van uw bestaande initiatief tegen eenzaamheid. Dit kunnen lokale initiatieven zijn, maar ook landelijke die hun initiatief regionaal of lokaal willen uitrollen. Het initiatief is gericht het voorkomen of verminderen van sociale of emotionele eenzaamheid bij 75- plussers.

Randvoorwaarden

  • Het initiatief heeft een duidelijke en expliciete  focus op het voorkomen en/of verminderen eventueel gecombineerd met signaleren van sociale en/of emotionele eenzaamheid onder ouderen (75+). Ouderen (75+) worden specifiek benoemd als (sub)doelgroep in uw initiatief.
  • Het initiatief wordt uitgevoerd op lokaal niveau, in de buurt of wijk, op meerdere locaties en/of voor meerdere specifieke doelgroepen.  
  • Het initiatief is niet een nieuw op te zetten initiatief en/of organisatie zijn.
  • Uw initiatief is aangesloten of voornemens om aan te sluiten bij de landelijke coalitie of één van de lokale coalities Eén tegen eenzaamheid.

Wie kan aanvragen?

De aanvragende partij is een reeds bestaande non-profit organisatie, publieke organisatie (zoals een gemeente), een aanbieder van zorg, ondersteuning of welzijn. De initiatiefeigenaar is mede-aanvrager van het project. De projectgroep bestaat bij voorkeur uit samenwerkingspartners uit het publieke als het private domein.

Budget

De ZonMw- subsidie bedraagt maximaal € 40.000,- per project met een looptijd van minimaal 12 en maximaal 18 maanden. Er dient minimaal 25% cofinanciering te worden bijgedragen in cash of in kind. Voor deze subsidieronde is totaal € 800.000,- beschikbaar.

Aanvraag indienen

U kunt tot dinsdag 1 september 2020, 14:00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Ondersteuning maatschappelijke beweging tegen eenzaamheid (pdf) 568 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact met ons opnemen via eenzaamheid-lzo@zonmw.nl. Daarnaast is er een telefonisch spreekuur op dinsdag- en donderdagmiddag tussen 15:00 en 16:00 uur. U belt hiervoor naar 070-3495472. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website