Vidi is een financieringsinstrument uit het NWO-Talentprogramma. De Vidi-doelgroep bestaat uit excellente onderzoekers (tot en met 8 jaar na promotie) met een opvallend en origineel talent en een grote fascinatie voor het doen van uitdagend en grensverleggend onderzoek. De focus ligt op vernieuwend en nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek.

Onderwerpen

 • Persoonsgebonden financieringsinstrument voor ervaren onderzoekers.
 • De Vidi-doelgroep bestaat uit excellente onderzoekers met een opvallend en origineel talent en een grote fascinatie voor het doen van uitdagend en grensverleggend onderzoek.
 • De focus ligt op vernieuwend en door nieuwsgierigheid gedreven onderzoek.
 • Kandidaten die een Vidi-aanvraag willen indienen, kunnen dit vanaf drie jaar (uitdrukkelijk advies) tot maximaal acht jaar (harde grens) na hun promotie doen, gerekend vanaf de promotiedatum tot de peildatum van de Vidi-ronde (1 oktober).
 • Voor gepromoveerde kandidaten met of zonder vast dienstverband, afkomstig uit binnen- of buitenland. De aanstelling vindt plaats bij een Nederlandse, door NWO erkende onderzoeksinstellingen. Sinds ingang van de Vidi-aanvraagronde 2018 vraagt NWO kandidaten om een inbeddingsgarantie. Dat wil zeggen dat onderzoekers alleen nog met steun van hun beoogde Nederlandse onderzoeksinstelling aanvragen kunnen indienen.

Onderdeel van programma

NWO-Talentprogramma Vidi 2022

Geplaatst op

28 juli 2022

Deadline

4 oktober 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidie oproep NWO-Talentenprogramma Vidi 2022.pdf (pdf) 193 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van het NWO-Talentprogramma is vernieuwing van het wetenschappelijk onderzoek en persoonsgerichte stimulering in verschillende fasen van de carrière van gepromoveerde onderzoekers. Het scheppen van creatieve ruimte voor avontuurlijke, talentvolle, baanbrekende onderzoekers om onderzoek naar hun keuze te doen én het behouden van deze onderzoekers voor het wetenschappelijk onderzoek staan daarom centraal in het NWO-Talentprogramma. Met een persoonsgebonden subsidie kunnen de onderzoekers mogelijk een eigen vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen. Het NWO-Talentprogramma biedt Vidi-kandidaten bovendien de gelegenheid een eigen onderzoeksgroep op te bouwen of uit te breiden.

 

Wat kan worden aangevraagd?

Voor een Vidi-project wordt door NWO een bedrag van maximaal € 800.000 voor een periode van vijf jaar beschikbaar gesteld. Als het voorgestelde onderzoek korter van duur is, wordt dit maximum bedrag evenredig teruggebracht. De bij de aanvraag in te dienen begroting is gebaseerd op de voor het onderzoek subsidiabele directe personeelskosten en directe materiële kosten. Vergoedingen voor promotiestudenten/beursalen aan een Nederlandse universiteit komen niet in aanmerking voor subsidie van NWO. Voor meer informatie over de financiële voorwaarden verwijzen wij u naar de call for proposals NWO Talentprogramma Vidi 2022.

Randvoorwaarden

Aanvragen worden gedaan door individuele onderzoekers (en niet door duo’s of (onderzoeks)groepen). Bij Vidi dient men op het project één of meerdere onderzoekers aan te stellen en te begeleiden.

Een aanvrager mag:

 • per ronde maximaal één aanvraag indienen;
 • niet voor meerdere subsidievormen tegelijkertijd binnen het NWO-Talentprogramma het aanvraagproces doorlopen;
 • voor Vidi maximaal twee keer een aanvraag indienen;
 • indien een in behandeling genomen aanvraag tijdens het beoordelingsproces wordt ingetrokken, telt deze indiening mee voor het maximum aantal indieningen per aanvrager.

Voor onderzoekers die eerder een aanvraag gehonoreerd zagen in het NWO-Talentprogramma gelden de volgende beperkingen:

 • een onderzoeker kan per subsidievorm maximaal één keer gehonoreerd worden, en mag dus voor diezelfde subsidievorm daarna niet opnieuw indienen;
 • een onderzoeker mag maximaal 24 maanden voor de geplande einddatum van een lopende NWO-Talentprogramma subsidie een aanvraag voor een volgende subsidievorm binnen het NWO-Talentprogramma indienen.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 4 Okteber 2022, 14:00 (CEST)uw aanvraag indienen via MijnZonMw.

Let op:

Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

U kunt vanaf augustus uw aanvraag in Mijn ZonMw indienen.

 

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep NWO-Talentprogramma Vidi 2022 (pdf) 193 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veel gestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Oliver Stockhammer. Voor technische vragen over Mijn ZonMw neemt u contact op met de Servicedesk.

Dummyfoto van een man

Oliver Stockhammer

Programmamanager

+31 70 349 50 17
vidi@zonmw.nl
Dummyfoto van een man

Mathijs Kint

Programmasecretaris

+31 70 349 51 47
vidi@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website