De problematiek rondom onbegrepen gedrag is complex en kent een grote gelaagdheid. Het versterken van een lerende omgeving en verbetercyclus kan bijdragen aan een duurzame persoonsgerichte aanpak. Met deze subsidieoproep wordt een landelijk leerproces gestimuleerd, op basis van de lopende projecten van het Actieprogramma Grip op Onbegrip.

Onderwerpen

  • Leer- en verbeterproces
  • Grip op onbegrip
  • Monitorings- en effectonderzoek
  • Regionale Kenniswerkplaatsen onbegrepen gedrag
  • Zorg-, Veiligheids-, en Sociaal Domein

 

Onderdeel van programma

Actieprogramma Grip op Onbegrip

Geplaatst op

4 augustus 2022

Deadline

22 november 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Landelijk begeleidings- en onderzoekstraject Grip op Onbegrip (pdf) 375 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is het opzetten van een landelijk begeleidings- en onderzoekstraject voor de Regionale kenniswerkplaatsen Onbegrepen gedrag én de projecten Zorg en Veiligheid. Het begeleidings- en onderzoekstraject bestaat uit twee onderdelen:
A.    Begeleiding leer & verbeterproces. De projecten Zorg & Veiligheid én de Kenniswerkplaatsen worden actief ondersteund bij het inrichten en uitvoeren van een dynamisch leer- & verbeterproces. Periodiek worden goede voorbeelden, knelpunten en oplossingen uit de projecten verzameld en gedeeld. Door uitwisseling tussen de regio’s te faciliteren wordt een landelijk leerproces opgestart. Daardoor kan het lerend vermogen van de projecten op regionaal niveau verder worden gevoed en versterkt.
B.    Monitorings- en effectonderzoek. Het monitorings- en effectonderzoek kijkt naar de ontwikkeling en impact van de projecten Zorg & Veiligheid en de Kenniswerkplaatsen, waarbij de werkzame elementen van hun werkwijzen op cliënt-, proces-, uitkomst- en stelselniveau worden geïdentificeerd.

Wat kan worden aangevraagd?

Er kan subsidie worden aangevraagd voor activiteiten en materiaal die het mogelijk maken de ondersteuning van het leer- en verbeterproces van de projecten te verzorgen en om het monitorings- en effectonderzoek uit te voeren.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Nederlandse onderzoeksorganisaties worden uitgenodigd om als hoofdaanvrager een subsidieaanvraag in te dienen. Het gaat om universiteiten en/of kennisinstellingen die binnen de definitie van ‘onderzoeksorganisatie’ vallen. Om invulling te kunnen geven aan het begeleidingstraject en het monitorings- en effectonderzoek is het van belang dat binnen de projectgroep voldoende praktische, inhoudelijke en methodologische expertise aanwezig is. Daarom wordt u aangemoedigd om een samenwerkingsverband op te zetten.
 

Budget

De subsidie die aangevraagd kan worden bij ZonMw bedraagt maximaal € 1.2 miljoen en heeft een looptijd van maximaal 3 jaar. Bijdragen van derden is geen vereiste, maar strekt wel tot aanbeveling.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot dinsdag 22 november 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Landelijk begeleidings- en onderzoekstraject Grip op Onbegrip

Subsidie aanvragen

Contact

U kunt tot dinsdag 22 november 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website