De kijk op gezondheid verandert, en dat vraagt om vernieuwing van de zorg. Dit vraagt ook wat van mensen werkzaam binnen zorg. Professionals werkzaam in de zorg hebben de juiste kennis en vaardigheden nodig om zich in toenemende mate te kunnen richten op leefstijl en preventie. Investeren in vernieuwing van onderwijs is hierin essentieel.

Onderwerpen

  • Initieel onderwijsaanbod
  • Preventie en leefstijl
  • Interprofessioneel en domeinoverstijgend samenwerken
  • Preventie infrastructuur
  • Implementatie

Onderdeel van programma

Preventieprogramma 2019 - 2022

Geplaatst op

1 oktober 2020

Deadline

12 januari 2021,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Impuls initieel onderwijsaanbod preventie ter versterking van preventie infrastructuur (pdf) 167 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is om kennis en vaardigheden op het gebied van preventie, leefstijl en gezondheidsbevordering te versterken binnen initieel onderwijs. Deze kennis en vaardigheden omvat ook weten hoe adequaat door te verwijzen én samen te werken met andere relevante professionals.  Dit kunnen professionals zijn, die – vanuit verschillende opleidingsachtergronden (WO-HBO-MBO) – met elkaar ‘in de keten’ samen werken. Maar het kan ook interprofessionele samenwerking betreffen (eerstelijnszorg, publieke gezondheidszorg en/of sociaal domein). Deze subsidieronde ambieert een impuls te geven aan de versterking van een preventie infrastructuur, waarin professionals elkaar goed weten te vinden en waar de mens centraal staat.

Wat kan worden aangevraagd?

Een samenwerkingsverband bestaande uit minimaal 3 geaccrediteerde onderwijsinstellingen die initiële opleidingen verzorgen, kunnen een aanvraag indienen om een onderwijsaanbod (door) te ontwikkelen en te implementeren, gericht op het versterken van kennis en handelingsvaardigheden op het terrein van preventie en gezondheidsbevordering binnen initiële opleidingen. Dit onderwijs aanbod is georganiseerd rondom een bepaald leefstijlthema (of thema’s) en heeft de relevante opleidingen betrokken. Doelgroep van dit landelijk onderwijsaanbod zijn toekomstige professionals werkzaam in de eerstelijnszorg, publieke gezondheidszorg en/of sociaal domein.

Randvoorwaarden

  • De subsidie mag alleen aangewend worden voor het (door)ontwikkelen een onderwijsaanbod ten behoeve van het bekostigd onderwijs van Universiteiten, HBO en MBO.
  • De aanvraag richt zich op initieel onderwijs voor zowel BIG- als niet-BIG geregistreerde professionals. Initieel onderwijs omvat WO, HBO en MBO onderwijs.
  • De oproep richt zich op toekomstige professionals werkzaam in de eerstelijnszorg, publieke gezondheidszorg en/of sociaal domein. De tweedelijnszorg en derdelijnszorg zijn uitgesloten binnen deze subsidieronde.
  • Een proefimplementatie van het onderwijsaanbod dat binnen de subsidieaanvraag wordt (door)ontwikkeld, maakt onderdeel uit van het project.

Wie kan aanvragen?

Een aanvraag kan worden ingediend door een samenwerkingsverband bestaande uit minimaal 3 onderwijsinstellingen die initiële opleidingen verzorgen. Alleen geaccrediteerde landelijke onderwijsinstellingen mogen deelnemen. Een onderwijsinstelling kan maar bij 1 subsidieaanvraag betrokken zijn.

Budget

Voor een maximale looptijd van 3 jaar kan per project een bedrag aangevraagd worden tot €200.000. In totaal is er €800.000 beschikbaar. Projecten die eigen cofinanciering inbrengen, scoren hoger op relevantie.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 12 januari 2021 14:00 uw aanvraag indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Impuls initieel onderwijsaanbod preventie (pdf) 167 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Fleur Boulogne (programmamanager) of Lize Zwarts - Winkelaar (programmasecretaris) via: implementatiepreventie@zonmw.nl

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website