Het programma Beter Thuis richt zich op het stimuleren van de (integrale) kwaliteitscyclus voor de zorgvormen geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen. Binnen deze subsidieronde kunnen samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen voor de doorontwikkeling van goede voorbeelden binnen de kortdurende herstelgerichte zorg voor ouderen.

Onderwerpen

 • geriatrische revalidatiezorg
 • eerstelijnsverblijf
 • geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen
 • beschrijvingen van goede zorg
 • proeftuinen

Onderdeel van programma

Beter Thuis

Geplaatst op

30 september 2022

Deadline

11 november 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Doorontwikkeling van goede voorbeelden binnen de kortdurende herstelgerichte zorg voor ouderen (pdf) 300 KB

Doel subsidieoproep

Deze oproep beoogt de doorontwikkeling van goede voorbeelden binnen de kortdurende herstelgerichte zorg voor ouderen in een samenwerkingsverband , aan de hand van:

 • het ontwikkelen van een gezamenlijk kader zodat proeftuinen in meerdere regio’s eenduidig worden ingericht en onderzocht op de effecten;
 • het vormen van een leernetwerk binnen het samenwerkingsverband;
 • het opleveren van een gedragen, overdraag- en opschaalbare beschrijving van goede zorg;
 • het maken van afspraken over de voortzetting van de bekostiging en verdere opschaling.

Deze subsidieoproep stimuleert ontwikkelingen en initiatieven die uitgaan van de zorg- en ondersteuningsbehoefte van cliënten. Zorg op maat vanuit het cliëntperspectief, zonder dat de bekostiging dit belemmert.

Wat kan worden aangevraagd?

Er kan subsidie worden aangevraagd voor uitvoeringsactiviteiten die een rol hebben in:

 • het ontwikkelen van een gezamenlijk kader voor de opzet, monitoring en evaluatie van een proeftuin in meerdere regio’s;
 • het vormen en coördineren van een leernetwerk;
 • de monitoring en evaluatie van proeftuinen in meerdere regio’s, indien gewenst in combinatie met subsidie voor uitvoeringsactiviteiten in de inrichting, opschaling en coördinatie van proeftuinen.
 • het ontwikkelen van een overdraag- en opschaalbare beschrijving van goede zorg.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Er kan subsidie worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden, minimaal bestaande uit: een onderzoeksorganisatie, een zorgaanbieder, een zorgverzekeraar en (een vertegenwoordiging van) cliënten. Verder dienen alle relevante partijen onderdeel uit te maken van het samenwerkingsverband.

Het is een pré als er meerdere zorgverzekeraars, regio’s en zorgaanbieders onderdeel uitmaken van het samenwerkingsverband.

Budget

Het totale beschikbare subsidiebudget in deze subsidieronde bedraagt €1.500.000,-. Per project kan er maximaal €500.000,- worden aangevraagd voor een looptijd van maximaal 24 maanden.

Een aanvraag in deze ronde kan zich richten op het beschrijven van een zorgtraject dat zijn basis vindt in de GRZ, het ELV of de GZSP. Omdat deze subsidieoproep een stimulans wil geven aan de kortdurende herstelgerichte zorg voor ouderen in de volle breedte, is het doel om voor elke (zorg)vorm een aanvraag te honoreren. Er is daarom in eerste instantie budget om per (zorg)vorm maximaal één aanvraag te honoreren.

Aanvraag indienen

U kunt tot 11 november 2022, 14:00 uur uw subsidieaanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Doorontwikkeling van goede voorbeelden binnen de kortdurende herstelgerichte zorg voor ouderen (pdf) 300 KB

Subsidie aanvragen

 

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Annelien Wendrich-van Dael. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Annelien Wendrich-van Dael

Programmamanager Beter Thuis

+31 70 349 54 72
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website