In deze oproep voor ‘Voorbereidende studies ronde 2’ wordt subsidie beschikbaar gesteld voor verkennend en ondersteunend onderzoek ter voorbereiding op een doelmatigheidsonderzoek. De voorbereidende studie heeft als doel het verhogen van de relevantie en/of het verbeteren van de kwaliteit of uitvoerbaarheid van toekomstig doelmatigheidsonderzoek.

Onderwerpen

  • Voorbereiding op doelmatigheidsonderzoek
  • Pilotstudie
  • Haalbaarheidsstudie
  • Systematische review
  • Meta-analyse

 

Onderdeel van programma

DoelmatigheidsOnderzoek

Geplaatst op

16 augustus 2022

Deadline

1 november 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep DoelmatigheidsOnderzoek – Voorbereidende studies ronde 2 (pdf) 269 KB

Doel subsidieoproep

In deze oproep voor ‘Voorbereidende studies ronde 2’ wordt subsidie beschikbaar gesteld voor verkennend en ondersteunend onderzoek ter voorbereiding op een doelmatigheidsonderzoek. De voorbereidende studie heeft als doel het verhogen van de relevantie en/of het verbeteren van de kwaliteit of uitvoerbaarheid van toekomstig doelmatigheidsonderzoek. Er staan nog relevante vragen open over de haalbaarheid van het beoogde doelmatigheidsonderzoek, de optimale studieopzet of het reeds beschikbare bewijs over de effectiviteit van de te onderzoeken interventie. Deze vragen kunnen enkel beantwoord worden middels een pilotstudie, haalbaarheidsstudie, systematische review of meta-analyse.

Wat kan worden aangevraagd?

Deze subsidie kan worden aangevraagd voor een voorbereidende studie die leidt tot een doelmatigheidsonderzoek binnen één van de open rondes van het programma DoelmatigheidsOnderzoek, tenzij de voorbereidende studie aantoont dat dit niet uitvoerbaar of relevant is. In aanmerking voor deze subsidieronde komen de volgende typen voorbereidende studies:

  • Pilotstudie: een kleinschalige versie van de hoofdstudie waarin getest wordt of alle componenten van de studie samen functioneren;
  • Haalbaarheidsstudie: een deelonderzoek dat uitgevoerd wordt vooraf aan de hoofdstudie om te bepalen of de hoofdstudie uitvoerbaar is;
  • Systematische review: een literatuuroverzicht dat op een gestructureerde wijze wordt uitgevoerd;
  • Meta-analyse: hierbij wordt gebruik gemaakt van statistische technieken om de beschikbare kennis samen te vatten in een enkele kwantitatieve schatting of effect size.

Randvoorwaarden

Uw voorstel past in deze subsidieronde als het valt binnen het kader van het programma DoelmatigheidsOnderzoek en aansluit bij het doel van deze subsidieoproep.

Wie kan aanvragen?

Een subsidieaanvraag kan alleen door een hoofdaanvrager afkomstig van een onderzoeksorganisatie in de zin van het EU staatssteunrecht of een zorginstelling worden ingediend.

Budget

Het totale beschikbare subsidiebudget in deze subsidieronde bedraagt € 1,65 miljoen.

In deze subsidieronde kan maximaal € 100.000,- per onderzoeksvoorstel worden aangevraagd, mits goed onderbouwd in de begroting. De richtlooptijd voor projecten is 12 maanden.

Aanvraag indienen

Vooraanmelding subsidieaanvraag

U kunt alleen een subsidieaanvraag indienen als u uiterlijk 4 oktober 2022 een vooraanmelding heeft gedaan. Aanvragen die op 4 oktober 2022 niet zijn aangemeld, worden niet in behandeling genomen. U kunt via uw vooraanmelding per email sturen naar doelmatigheidsonderzoek@zonmw.nl. In u vooraanmelding dient u de volgende informatie op te vermelden: titel, samenstelling projectgroep, 3-5 key words en een samenvatting, waarin u de probleemstelling, vraagstelling, en het plan van aanpak als PICOT beschrijft (richtlijn vooraanmelding is ½ A4). De vooraanmelding schrijft u in het Engels.
Er vindt geen inhoudelijke beoordeling plaats van uw vooraanmelding: iedereen die een vooraanmelding doet, kan een subsidieaanvraag indienen.

Indienen subsidieaanvraag

Subsidieaanvragen kunnen uitsluitend door de hoofdaanvrager ingediend worden via het online indiensysteem van ZonMw (Mijn ZonMw). Sluitingsdatum voor het indienen van een subsidieaanvraag is 1 november 2022, om 14.00 uur.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep DoelmatigheidsOnderzoek – Voorbereidende studies ronde 2 (pdf) 269kb

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van het programma DoelmatigheidsOnderzoek. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website