Risicogedrag en afhankelijkheid

Het programma Risicogedrag en Afhankelijkheid is in 2015 afgerond.

Verslaving

Ieder jaar raken er in Nederland ongeveer 200.000 mensen verslaafd. Veel Nederlanders komen in aanraking met:

  • Legale verslavende substanties (zoals alcohol, nicotine en slaapmiddelen). 
  • Minder en meer verboden middelen (zoals cannabis, XTC, cocaïne, heroïne, amfetaminen). 
  • Verslavend gedrag (zoals gokken en het spelen van videogames).

Toch raakt lang niet iedereen verslaafd aan één of meer van die middelen of gedragingen. Hoe kan worden tegengegaan dat iemand van een enkele keer gebruiken over gaat tot misbruik en verslaving? En hoe kan, als die stap eenmaal is gemaakt, worden voorkomen dat het van kwaad tot erger gaat en er uiteindelijk een (chronische) verslaving ontstaat? Binnen het programma Risicogedrag en Afhankelijkheid gaat de verslavingssector met deze vragen aan de slag.

Doel

Het programma was bedoeld om mechanismen te identificeren die van belang zijn bij het ontstaan, het beloop en de chroniciteit van (middelen)afhankelijkheid.

Resultaten

In de publicatie Hunkeren naar meer leest u over de opbrengsten van het programma.

ERANID

Op 1 januari 2013 is ERANID van start gegaan. Dit is het European Research Area Network on Illicit Drugs. ERANID is een samenwerkingsverband van subsidiegevers uit Nederland, België Frankrijk, Portugal, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Het moet leiden tot een gemakkelijker toegankelijkheid van onderzoeksresultaten en tot gezamenlijk uitgezet multidisciplinair en internationaal onderzoek. Dit alles om goed gefundeerde beleidsbeslissingen mogelijk te maken. Het werkterrein van ERANID omvat niet alleen de gezondheidsaspecten maar ook dat van politie en justitie. ZonMw is trekker van ERANID. Zie de website van ERANID.

Onderwerpen

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 13.000.000
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %

Contact

Lisanne Hogema

Senior programmamanager
eranid [at] zonmw.nl