NWA Proefdiervrije modellen: acceptatie en implementatie

Dit thematische programma van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is gericht op de acceptatie en implementatie van bestaande proefdiervrije modellen bij de beoordeling van de veiligheid van stoffen voor de mens.

Veiligheidsbeoordeling met proefdiervrije innovaties

De mens wordt aan tal van chemische stoffen blootgesteld, die komen voor in bijvoorbeeld geneesmiddelen, cosmetica en het milieu. Om de mens te beschermen tegen de mogelijke gevaren van deze stoffen, is een goede veiligheidsbeoordeling noodzakelijk. Tot op heden worden hierbij vaak proefdieren gebruikt. Dit proefdiergebruik ondervindt steeds meer kritiek, zowel vanuit een maatschappelijk als wetenschappelijk oogpunt.

Acceptatie en implementatie van proefdiervrije modellen

Meerdere partijen zetten zich in voor een proefdiervrije transitie en er zijn talloze proefdiervrije modellen. Desondanks zijn deze modellen nog beperkt geïmplementeerd. Het doel van het programma richt zich op de acceptatie en implementatie van bestaande proefdiervrije modellen bij de veiligheidsbeoordeling van stoffen voor de mens met bijbehorende wet- en regelgeving. Consortia dragen hier aan op een multidisciplinaire, geïntegreerde manier bij.

Nationale Wetenschapsagenda

We voeren dit thematische programma van de Nationale Wetenschapsagenda uit in samenwerking met NWO. De initiatiefnemers voor dit programma zijn de volgende ministeries: Infrastructuur en Waterstaar (I&W), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Economische Zaken en Klimaat (EZK), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Defensie.

Het programma past binnen verschillende NWA-Routes, namelijk ‘Gezondheidszorg, preventie en behandeling’, ‘Kwaliteit van de omgeving’, ‘Neurolab NL’, ‘Personalised medicine: uitgaan van het individu’, ‘De quantum nano-revolutie’, ‘Regeneratieve geneeskunde: game changer op weg naar brede toepassing’ en ‘Duurzame productie van gezond en veilig voedsel’.

Commissie

Voorzitter
Prof. (Bas) Blaauboer

Leden
Dr. (Martin) Bennink
Prof. (Antoon) Vandevelde`
(Ronald) Flipphi
Dr. (Erica) van Oort
(Debby) Weijers
Dr. (Rosanne) Edelenbosch
Dr. (Femke) Taverne-Hodes