Gezonde voeding

Het programma Gezonde Voeding is eind 2014 afgerond. Het programma richtte zich op het stimuleren van onderzoek naar de samenhang tussen voedingspatronen en het ontstaan van chronische ziekten. Het ging om chronische ziekten die aan voeding zijn gerelateerd en die een grote maatschappelijke ziektelast veroorzaken, zoals hart- en vaatziekten.Ook werd onderzocht hoe consumenten effectief gestimuleerd kunnen worden om gezonde voedingskeuzes te maken.
Uit de eindevaluatie blijkt dat het programma volgens betrokkenen van duidelijke waarde is geweest. De projecten hebben resultaten opgeleverd die van belang zijn voor de gezondheid, de Nederlandse kennisinfrastructuur en onze economie.
Bij het tabblad Resultaten vindt u kort samengevat wat de onderzoeksprojecten hebben opgeleverd.
Programmatekst Gezonde Voeding
Onderwerpen
Kenmerken
Status:
Afgerond
Budget:
€ 4.000.000
Looptijd:
Moniek Willemstein
Programma-assistent
willemstein [at] zonmw.nl