E-Rare

E-Rare (ERA-Net for Research Programmes on Rare Diseases) is een samenwerkingsprogramma van onderzoekfinancieringsorganisaties en ministeries op het vlak van onderzoek aan zeldzame aandoeningen. E-Rare 3 (2014-2020) is het vervolgprogramma van E-Rare 2 (2010-2014) en E-Rare 1 (2006-2010).
E-Rare heeft als doel fragmentatie in het onderzoek aan zeldzame ziekten te verminderen en multidisciplinaire samenwerking te bevorderen en te versterken. Ook de toegang tot een grotere patiëntenpopulatie wordt mogelijk gemaakt. ZonMw maakt vanaf 2006 deel uit van het E-Rare consortium. Activiteiten binnen E-Rare zijn onder meer: uitwisseling van informatie over onderzoeksprogramma’s voor zeldzame ziekten, opening van gezamenlijke calls (‘Joint Transnational Calls’ (JTC’s)), bespreking van resultaten van de gefinancierde onderzoeksprojecten, opzetten van samenwerkingsverbanden met andere projecten, bijvoorbeeld met een aantal European Research Infrastructures, en strategische activiteiten met als doel om duurzame ontwikkeling en uitbreiding van het E-Rare netwerk te bewerkstelligen.

Jaarlijkse subsidierondes

E-Rare organiseerde bijna jaarlijks subsidierondes. De coördinatie hiervan wordt gefinancierd door de Europese Commissie. De nationale onderzoekfinancieringsorganisaties en/of ministeries, die mee willen doen aan een JTC, dienen zelf budget te hebben om hun nationale onderzoekers te financieren. ZonMw heeft deel kunnen nemen aan 5 subsidieoproepen: JTC2009, JTC2012, JTC2014, JTC 2015 en JTC 2018.
De gehonoreerde projecten in alle E-Rare subsidieoproepen zijn te vinden op www.e-rare.eu

De jaarlijkse subsidierondes van E-Rare worden vanaf 2019 georganiseerd binnen het programma European Joint Programma on Rare Diseases (EJP RD).
 

Onderwerpen

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 1
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %

Sonja van Weely

Programmasecretaris
pmr [at] zonmw.nl