Over dit programma

Q-koorts is een zoönose: een infectieziekte die kan worden overgedragen van dieren op mensen. In Nederland is Q-koorts uitgegroeid tot een epidemie die qua omvang uniek is in de wereld. Er is meer kennis nodig over Q-koorts en dus meer onderzoek. Het onderzoeksprogramma Q-koorts bekostigt dat onderzoek. Het programma is bedoeld om op korte termijn een bijdrage te leveren aan het voorkomen en terugdringen van Q-koorts, aan het verbeteren van diagnostiek en het verbeteren van behandeling. Vermindering van het aantal (ernstig) zieke mensen door Q-koorts is het uiteindelijke doel. De resultaten moeten binnen de Nederlandse infectieziektebestrijding toepasbaar zijn.

In de eerste en enige ronde van het programma hebben elf onderzoeksgroepen een subsidie gekregen voor 12 projecten. Enkele voorbeelden van onderzoeken zijn: onderzoek naar Q-koorts bij veehouders en hun (kleine) herkauwers, naar diagnostische test voor pre-vaccinatie en chronische Q-koorts en naar het vermoeidheidssyndroom bij Q-koorts.

Programma in afrondende fase

Het programma Q-koorts bevindt zich in de afrondende fase. De eindevaluatie is in gang gezet en naar verwachting vindt in combinatie met het Infectieziektebestrijding programma in het najaar van 2015 een afsluitende bijeenkomst plaats.

Voor subsidiemogelijkheden verwijzen wij u naar de programma’s Non-alimentaire zoönosen en Infectieziektebestrijding 2014-2017.

Resultaten onderzoeksprogramma’s Infectieziektebestrijding (2007–2011) en Q-koorts (2010–2014)

In deze publicatie staan de conclusies en aanbevelingen van de evaluatiecommissie Infectieziektebestrijding en Q-koorts. Ook zijn de opbrengsten beschreven van de 47 projecten die financiering ontvingen binnen de onderzoeksprogramma’s Infectieziektebestrijding (33 projecten) en Q-koorts (14 projecten).

Flitsboekje eindevaluatie

Relevante links

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website