Over dit programma

Q-koorts is een zoönose: een infectieziekte die kan worden overgedragen van dieren op mensen. In Nederland was Q-koorts uitgegroeid tot een epidemie die qua omvang uniek was in de wereld. Er is meer kennis nodig over Q-koorts en dus meer onderzoek. Het onderzoeksprogramma Q-koorts bekostigde dat onderzoek. Het doel van het programma was op korte termijn een bijdrage te leveren aan het voorkomen en terugdringen van Q-koorts, aan het verbeteren van diagnostiek en het verbeteren van behandeling. Met uiteindelijk als doel de vermindering van het aantal (ernstig) zieke mensen door Q-koorts. De resultaten moesten binnen de Nederlandse infectieziektebestrijding toepasbaar zijn.

In de eerste en enige ronde van het programma hebben elf onderzoeksgroepen een subsidie gekregen voor 12 projecten. Enkele voorbeelden van onderzoeken zijn: onderzoek naar Q-koorts bij veehouders en hun (kleine) herkauwers, naar diagnostische test voor pre-vaccinatie en chronische Q-koorts en naar het vermoeidheidssyndroom bij Q-koorts.

Het Q-koorts programma is afgerond. Het eindevaluatierapport van het Q-koorts programma in combinatie met het Infectieziektebestrijding programma is in december 2015 aangeboden aan het ministerie van VWS. Begin 2016 heeft een afsluitende bijeenkomst plaats gevonden.

Resultaten onderzoeksprogramma’s Infectieziektebestrijding (2007–2011) en Q-koorts (2010–2014)

In deze publicatie staan de conclusies en aanbevelingen van de evaluatiecommissie Infectieziektebestrijding en Q-koorts. Ook zijn de opbrengsten beschreven van de 47 projecten die financiering ontvingen binnen de onderzoeksprogramma’s Infectieziektebestrijding (33 projecten) en Q-koorts (14 projecten).

Flitsboekje eindevaluatie

Relevante links

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website