In Nederland heeft circa 1% van de bevolking een autismespectrumstoornis (ASS) of kortweg autisme. Er zijn grote verschillen tussen mensen met een ASS, vandaar dat er wordt gesproken over een spectrum. Een ASS is levenslang aanwezig, maar welke problemen op de voorgrond staan (en of er überhaupt sprake is van problemen) kan sterk variëren in de loop van de tijd. Hierbij spelen zowel in de persoon zelf gelegen factoren als omgevingsfactoren een rol, en de wisselwerking tussen beide. Er is dus niet alleen variatie tussen individuen met autisme, maar ook over een tijdsperiode, variërend van dagen tot jaren (zoals verschillende levensfases) binnen één individu

Binnen verschillende ZonMw-progamma's wordt onderzoek gedaan naar autismespectrumstoornissen om zo de herkenning en diagnostiek van autisme, de kwaliteit van leven en de maatschappelijke participatie van mensen met autisme te verbeteren. Hieronder vindt u een overzicht van de lopende en afgeronde projecten.

Onderzoeksagenda

De resultaten van onderzoek kunnen veel invloed hebben op de kwaliteit van leven, de gezondheid, de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van mensen met autisme en hun naasten. Daarom is het belangrijk dat zij meer zeggenschap hebben over de onderwerpen waar wetenschappelijk onderzoek naar moet worden gedaan.

Project 'Inventarisatie onderzoeksbehoeften vanuit het perspectief van mensen met autisme en hun naasten'

Blog: Luisteren naar autisme

Logo NVA

In een blog vertellen Wouter Staal en Bernadette Wijnker-Holmes van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) waarom zij het zo belangrijk vinden dat er écht wordt geluisterd naar de ervaringen en kennis van mensen met autisme. 

Lees de blog

Lopende en afgeronde projecten

Academische Werkplaatsen Autisme

Verbinding onderzoek en praktijk

Meer verbinding tussen het werk van de hulpverleners uit de praktijk en het academische onderzoek naar autisme komt de behandeling en begeleiding van mensen met autismespectrumstoornissen ten goede. Om deze kennisinfrastructuur te versterken, worden vanuit het programma Academische Werkplaatsen Autisme 2 werkplaatsen ondersteund voor een periode van 4 jaar (2014-2018). 

Academische Werkplaatsen Autisme

Meer informatie

Vrienden maken als je autisme hebt

Uit recent onderzoek vanuit de academische werkplaats autisme 'Samen Doen!', door onderzoekers van het Erasmus Medisch Centrum en GGZ-instelling Yulius, blijkt dat jongeren met autisme vergelijkbare wensen en verlangens hebben als het aankomt op romantische en vriendschappelijke relaties als jongeren zonder autisme.

Persbericht van Eramsus MC en Yulius

Kinderen met autisme leren communiceren

De robot als verlengde arm van de therapeut?

Kan interactie met een sociale robot kinderen met autisme helpen beter contact te maken en samen te werken? Om die vraag draait het in een project van het programma Translationeel Onderzoek. 

Translationeel Onderzoek

TOP subsidie voor excellente onderzoeksgroepen

Begin 2017 zijn 10 projecten van excellente onderzoeksgroepen zijn gehonoreerd met een TOP subsidie. Hiermee kunnen zij onderzoekslijnen vernieuwen en nieuwe samenwerkingen aangaan. Zij krijgen maximaal € 675.000,- voor wetenschappelijk onderzoek dat minimaal 4 en maximaal 5 jaar duurt. Het oogmerk van de TOP subsidie is ruimte te creëren voor innovatieve wetenschap van excellente kwaliteit. 2 onderzoeksgroepen richten zich op autisme spectrum stoornis:

  • de groep van Dr.  C.A.  Lohmann (NIN) gaat na waardoor prikkelverwerking in de ontwikkeling na de geboorte verstoord raakt. Autisme spectrum stoornis (ASS) gaat in meer dan 90% van de gevallen gepaard met een verstoorde gevoeligheid voor zintuiglijke prikkels zoals beelden, geluiden of aanrakingen. Ze testen een nieuwe en veilige behandeling die in theorie na de geboorte kan voorkomen dat de prikkelverwerking niet goed ontwikkelt.
  • de groep van Prof. Dr.  M.  Verhage (Vumc) analyseert hoe zintuiglijke prikkels worden verwerkt bij patiënten met een ASS (Autisme Spectrum Stoornis). Neuropsycho- en fysiologische uitkomsten worden gebruikt om het sociale functioneren te voorspellen. Diagnoses kunnen dan verbeteren en patiënten kunnen beter worden ondersteund.

Meer informatie: programma TOP subsidies.

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website