Over dit programma

Voor wie is de Zwaartekracht subsidie bestemd?

Zwaartekracht is bestemd voor consortia van wetenschappers die binnen hun vakgebied vernieuwend en invloedrijk wetenschappelijk onderzoek verrichten. Doel is om onderzoeksprogramma’s te stimuleren tot doorbraken van internationaal niveau.

In opdracht van het ministerie van OCW selecteert NWO vanaf 2012 consortia met een excellent wetenschappelijk onderzoeksprogramma. In zo'n consortium werken onderzoekers van één of meerdere universiteiten en/of onderzoeksinstituten intensief samen op basis van financiering voor personeel en voorzieningen voor maximaal tien jaar. De consortia leveren ook een substantiële bijdrage aan het opleiden van talentvolle onderzoekers. Het gaat om financiering uit de eerste geldstroom (direct via de Rijksoverheid).

Meer informatie:

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website