ZonMw stopt financiering OPERA studie vanwege te weinig deelnemers

Header pagina depressie
Het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen heeft de financiering van de OPERA studie gestopt. Reden hiervoor is de sterk achterblijvende inclusie van deelnemers.

De OPERA (Netherlands study of Optimal, PERsonalized Antidepressant use) is een gerandomiseerde placebo-gecontroleerde studie naar de korte- en langetermijneffecten van vroege afbouw van antidepressiva versus latere afbouw. De studie richt zich op de groep patiënten die recent waren begonnen met antidepressiva. De OPERA studie is in januari 2019 gestart met als doel het bieden van duidelijke handvatten aan behandelaren en patiënten voor het afbouwen van antidepressiva.

De OPERA studie bestaat uit twee onderdelen: OPERA-monitor, waarin het optreden van herstel van antidepressivagebruikers in kaart wordt gebracht en vervolgens OPERA-afbouw, waarin herstelde patiënten uit OPERA-monitor geblindeerd hun antidepressiva vroeg, dan wel later afbouwen.

OPERA-afbouw gestopt

Sinds de start van de studie konden voor het onderdeel OPERA-afbouw te weinig deelnemers worden geïncludeerd via de OPERA-monitor. Dit komt onder andere omdat er minder mensen dan verwacht een stabiel herstel bereikten of omdat zij niet voldeden aan de inclusiecriteria. Aangezien de noodzakelijke instroom van deelnemers op afzienbare tijd niet te veranderen was, is besloten het project stop te zetten. Alle deelnemers die actief waren in OPERA-afbouw zijn inmiddels geïnformeerd, net als de behandelaren van de deelnemers die op dat moment nog studiemedicatie gebruikten.

OPERA-monitor loopt door

Op eigen initiatief van het OPERA-consortium, onder aansturing vanuit het Amsterdam UMC, wordt OPERA-monitor voortgezet tot een aantal van 950 deelnemers. OPERA-monitor doet onderzoek naar herstel van depressie bij patiënten die recent zijn gestart met antidepressiva (citalopram of sertraline). Bij deze patiënten wordt onderzocht wanneer en bij wie de depressie goed herstelt. Ook wordt onderzocht wanneer en hoe mensen vervolgens stoppen met antidepressiva. ZonMw ziet de keuze van het OPERA-consortium om OPERA-monitor zelfstandig langer te laten doorlopen als een mooie mogelijkheid om bij deze groep patiënten een beter beeld over herstel van depressie en stoppen van antidepressiva te krijgen.

Deelnemers kunnen zich voor OPERA-monitor tot december 2022 nog aanmelden: opera-project.nl. Deelnemers worden gevolgd t/m december 2023, door middel van online vragenlijsten en telefonische interviews.

Meer informatie

Onderwerpen