Vooraankondiging subsidieoproep voor Antimicrobiële Resistentie

Op 28 september 2023 opent de subsidieoproep Implementatie van AMR kennis in de praktijk. Dit is de 1e subsidieoproep van het programma Antimicrobiële Resistentie 3 (AMR3). Het doel van het AMR3 programma en deze oproep is het verbeteren van gebruik van reeds beschikbare kennis ten behoeve van preventie en/of beperking van AMR als risico voor de gezondheid van de mens. In deze subsidieoproep ligt de focus op het toepassen van implementeerbare kennis in verschillende stadia van onderzoek en het verbeteren van implementatiekennis.

De gevolgen van antimicrobiële resistentie

Resistentie van micro-organismen tegen antimicrobiële middelen, kortweg antimicrobiële resistentie (AMR), is een toenemend probleem voor de gezondheid van mens en dier. Het potentieel van antibacteriële middelen is al grotendeels benut en de mogelijkheid op ontwikkeling van nieuwe antibiotica is beperkt. Wereldwijd is een toename waargenomen van resistentie tegen de bestaande middelen. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat het aantal onbehandelbare infecties wereldwijd zal toenemen. Dit geldt niet alleen voor resistente bacteriën, maar ook voor andere resistente micro-organismen zoals virussen, parasieten en schimmels. Er is wereldwijd nog veel te winnen wat betreft de menselijke invloed op AMR, zowel in het beperken van ontwikkeling en verspreiding van AMR, als bij de inzet van antimicrobiële middelen.

Informatie over subsidieoproep

In deze oproep worden aanvragers uitgenodigd om projectideeën in te dienen die zich richten op slechts één van de onderstaande categorieën:

Catergorie A

Voorbereidend werk: Het in kaart brengen van toepasbare kennis en/of op te schalen kennis ter preventie en/of beperking van AMR als risico voor de gezondheid van de mens, inclusief eventuele toetsing bij stakeholders.

Categorie B

Implementatiekennis projecten/onderzoek:  Onderzoek naar toepassing en/of verdere uitrol van kennis en effectief bewezen interventies in de praktijk ter preventie en/of beperking op AMR als risico voor de gezondheid van de mens. Daarnaast onderzoek naar belemmerende en bevorderende factoren voor de implementatie van bewezen effectieve interventies rondom AMR. Of projecten die voortbouwen op al afgerond voorbereidend werk, zoals in categorie A.

Voor deze subsidieoproep is een totaal budget van € 4 miljoen beschikbaar.

Let op: dit is een vooraankondiging. Aanpassingen in de definitieve subsidieoproep kunnen nog worden gemaakt.

Belangrijke data

28 september 2023 Subsidieoproep voor projectideeën geopend
25 oktober 2023, 15.00 uur

Online informatiebijeenkomst voor de subsidieronde

27 november 2023, 14.00 uur

Deadline voor het indienen van projectideeën