Veldraadpleging PharmaNL Human Capital Growth

Binnen het nieuwe programma PharmaNL Human Capital Growth zet ZonMw een veldraadpleging op. Dit om beter inzicht te krijgen in hoe op een waardevolle wijze invulling kan worden geven aan het programma met daarin de doelstellingen van PharmaNL in het achterhoofd. ZonMw nodigt alle relevante partijen en stakeholders uit om deel te nemen aan deze veldraadpleging.

Achtergrond van PharmaNL

PharmaNL heeft een voorstel opgesteld in de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds (NGF) wat in juli 2022 is gehonoreerd. Dit PharmaNL-consortium is een initiatief van en voor de Nederlandse farmaceutische sector, gedragen door een landelijk publiek-privaat consortium bestaande uit Leiden University/Leiden University Medical Center, Campus Groningen, Pivot Park Oss en FAST. Dit project is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingediend bij het Nationaal Groeifonds, ondersteund door het ministerie van Economische Zaken.

PharmaNL heeft als visie een duurzame impuls te geven aan het benutten van het economisch potentieel van innovatieve farmaceutische producten en productietechnologieën. Om deze doelstellingen te bereiken worden door ZonMw twee programmalijnen uitgevoerd. De Shared Development Infrastructure programmalijn en de Human Capital Growth programmalijn. Voor deze laatste programmalijn is de veldraadpleging opgezet.

Human Capital Growth veldraadpleging

Om op juiste en zorgvuldige wijze invulling te geven aan de doelstellingen van PharmaNL, zet ZonMw een veldraadpleging op in de vorm van een online bijeenkomst. Het doel van deze bijeenkomst is alle relevante partijen samenbrengen om op waardevolle wijze invulling te geven aan het PharmaNL Human Capital Growth programma. In deze bijeenkomst zal de procedure van ZonMw worden toegelicht en kan er worden meegedacht over de manier waarop er waardevol invulling kan worden gegeven aan de doelstellingen van PharmaNL en hoe die te vertalen naar criteria voor kwaliteit en relevantie voor een subsidieoproep. Een dergelijke veldraadpleging dient als doel advies in te winnen van relevante partijen, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij ZonMw om hier invulling aan te geven. 

Om een inschatting te maken van het aantal aanwezigen en om de meeting-link te kunnen delen, verzoeken wij u uiterlijk 11 juli 2023 aan te melden via pharmanl@zonmw.nl met als onderwerp ‘aanmelding veldraadpleging PharmaNL Human Capital Growth’. De veldraadpleging zal online plaatsvinden op 18 juli 2023 10.00-11.00 uur.