Subsidieoproepen ‘Mentale veerkracht in de wijk’ geopend

Op 7 september zijn 2 subsidieoproepen ‘Mentale veerkracht in de wijk’ opengesteld voor het indienen van aanvragen. Een startsubsidie is beschikbaar voor nieuwe initiatieven en een uitvoeringssubsidie voor bestaande initiatieven. Aanvragen kunnen door Ggz-instellingen worden ingediend tot 19 oktober 2021, 14.00 uur.

Doel van de subsidieoproepen

Doel van deze subsidieoproepen is om lokale of regionale initiatieven te ondersteunen waarbij ggz-instellingen zich richten op preventie in de wijk om maatschappelijke uitval als gevolg van ggz-problematiek te voorkomen en de mentale gezondheid en veerkracht van burgers te vergroten.

Subsidiemogelijkheden

Er zijn 2 subsidiemogelijkheden beschikbaar:

  • Startsubsidie – Ggz-instellingen kunnen subsidie aanvragen voor het opzetten van nieuwe initiatieven en/of samenwerkingen rondom preventie in de wijk. Per project is maximaal €50.000,- subsidie beschikbaar voor een periode van maximaal 12 maanden.
  • Uitvoeringssubsidie – Ggz-instellingen kunnen subsidie aanvragen voor het voortzetten en/of uitbreiden van bestaande initiatieven en/of samenwerkingen rondom preventie in de wijk (uitvoeringssubsidie). Per project is maximaal €200.000,- subsidie beschikbaar voor een periode van maximaal 24 maanden.

De deadline voor het indienen van aanvragen voor beide subsidieoproepen is dinsdag 19 oktober 2021 om 14.00 uur.

Aanpassing subsidieoproep Uitvoeringssubsidie Mentale veerkracht in de wijk

Op 29 september 2021 is een herziene versie van de subsidieoproep Uitvoeringssubsidie Mentale veerkracht in de wijk online geplaatst. In de eerdere versie werd gelinkt naar een onjuist begrotingsformat.  

Toelichting

Op pagina 4, 9 en 11 werd gelinkt naar een verplicht begrotingsformat. In de eerdere versie was het niet mogelijk om het uurtarief voor loonkosten aan te passen. In de nieuwe versie is dit wel aanpasbaar.

Meer informatie

Veelgestelde vragen over subsidie kunt u hier vinden. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Alice Lamain, te bereiken via 070 349 54 70 of avg [at] zonmw.nl (avg[at]zonmw[dot]nl).