Subsidieoproep voor Antimicrobiële Resistentie opengesteld

De 1e subsidieoproep van het programma Antimicrobiële Resistentie 3 (AMR3) genaamd 'Implementatie van AMR kennis in de praktijk' is op 28 september 2023 opengegaan. Het doel van het AMR3 programma en deze oproep is het verbeteren van gebruik van reeds beschikbare kennis ten behoeve van preventie en/of beperking van AMR als risico voor de gezondheid van de mens. In deze subsidieoproep ligt de focus op het toepassen van implementeerbare kennis in verschillende stadia van onderzoek en het verbeteren van implementatiekennis.

De gevolgen van antimicrobiële resistentie

Resistentie van micro-organismen tegen antimicrobiële middelen, kortweg antimicrobiële resistentie (AMR), is een toenemend probleem voor de gezondheid van mens en dier. Het potentieel van antibacteriële middelen is al grotendeels benut en de mogelijkheid op ontwikkeling van nieuwe antibiotica is beperkt. Wereldwijd is een toename waargenomen van resistentie tegen de bestaande middelen. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat het aantal onbehandelbare infecties wereldwijd zal toenemen. Dit geldt niet alleen voor resistente bacteriën, maar ook voor andere resistente micro-organismen zoals virussen, parasieten en schimmels. Er is wereldwijd nog veel te winnen wat betreft de menselijke invloed op AMR, zowel in het beperken van ontwikkeling en verspreiding van AMR, als bij de inzet van antimicrobiële middelen.

Informatie over subsidieoproep

In deze oproep worden aanvragers uitgenodigd om projectideeën in te dienen die zich richten op slechts één van de onderstaande categorieën:

Categorie A

Voorbereidend werk: Het in kaart brengen van toepasbare kennis en/of op te schalen kennis ter preventie en/of beperking van AMR als risico voor de gezondheid van de mens, inclusief eventuele toetsing bij stakeholders.

Categorie B

Implementatiekennis projecten/onderzoek: Onderzoek naar toepassing en/of verdere uitrol van kennis en effectief bewezen interventies in de praktijk ter preventie en/of beperking op AMR als risico voor de gezondheid van de mens. Daarnaast onderzoek naar belemmerende en bevorderende factoren voor de implementatie van bewezen effectieve interventies rondom AMR. Of projecten die voortbouwen op al afgerond voorbereidend werk, zoals in categorie A.

Voor deze subsidieoproep is een totaal budget van € 4 miljoen beschikbaar. De uitgebreide informatie is te vinden op de desbetreffende subsidieoproep-pagina.

Voor deze subsidieoproep organiseert ZonMw een online informatiebijeenkomst op 25 oktober, 15:00 uur. U kunt zich aanmelden via ZonMw informatiebijeenkomst.

Deadline

De deadline voor voor het indienen van de projectideeën is 27 november 2023, 14.00 uur

Belangrijke data

25 oktober 2023, 15.00 uur Online informatiebijeenkomst voor de subsidieronde
27 november 2023, 14.00 uur Deadline voor het indienden van projectideeën