Programmadag Humane Meetmodellen

Op 4 oktober kwamen onderzoekers, non-profit organisaties en bedrijven bijeen op de jaarlijkse Programmadag Humane Meetmodellen. Een dag die in het teken stond van het uitwisselen van kennis over de ontwikkeling van nieuwe meetmodellen die de mens als uitgangspunt hebben: de zogenaamde ‘humane meetmodellen’. Deze modellen zijn gebaseerd op menselijk materiaal, zoals stamcellen, weefsel na operaties of ‘organen-op-een-chip.’

De dag werd georganiseerd door de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF), Topsector Life Sciences & Health (LSH; Health~Holland), NWO-domein TTW en ZonMw die samen het onderzoeksprogramma ‘Humane Meetmodellen’ hebben opgezet. Dit onderzoeksprogramma is gestart sinds 2020. In totaal werd er ruim 9 miljoen euro toegekend aan 13 ziekte-overstijgende onderzoeksprojecten. De projecten bestaan uit samenwerkingen tussen bedrijven en non-profit organisaties (zoals Stichting Proefdiervrij en andere gezondheidsfondsen) en soms wel patiëntenvertegenwoordigers, die tevens betrokken zijn als onder andere onmisbare co-financiers.
Het is mogelijk dat onderzoeksmodellen die gebaseerd zijn op humaan materiaal de situatie in de mens beter benaderen dan proefdiermodellen doen, benadrukt Tom Oostrom, directeur van de Nierstichting. Hoe beter een model vergelijkbaar is met de situatie in de mens, hoe sneller en gerichter de resultaten toegepast kunnen worden in de praktijk en bij de patiënt. De wetenschap focust hiermee meer op menselijke en in sommige gevallen zelfs persoonsgerichte meetmodellen waardoor we tegelijkertijd minder afhankelijk worden van proefdieronderzoek.

"Als je gelijkwaardig samenwerkt met patiënten en hen direct betrekt bij het bepalen wat voor hen haalbaar is in een studie, kom je veel sneller bij de gewenste inclusie." – Tine van den Bos, voorzitter van Stichting Bekkenbodem4All betrokken bij het IP-ABC project.

Het is een nieuw vakgebied waarin de nieuwste technologieën worden gebruikt. Het doel van de dag was om onderlinge verbinding tussen de projecten en betrokkenen te vergroten, zodat gegenereerde kennis optimaal uitgewisseld en benut wordt. Tijdens de dag werd dit gefaciliteerd via pitches en discussies over de aanpak van de gedeelde uitdagingen. Zo is omgaan met menselijke variabiliteit één van de grote uitdagingen bij de ontwikkeling van humane meetmodellen. Ook werd uitgebreid stilgestaan bij hoe modellen van het lab naar de kliniek gebracht kunnen worden en uitdagingen die hiermee gepaard gaan.

“Ik was met name biologisch georiënteerd en ik heb nu meer gekeken naar de technische kant en de bedrijfskant. Van sommige perspectieven en invalshoeken wist ik niet zo goed hoe ik dat aan moest pakken maar nu weet ik wie ik moet hebben om alles samen te brengen.” – Marit Keuper-Navis, onderzoeker van het Drug disposition on a chip project.

“In dit kader was het goed om te zien dat er reeds een aantal concrete initiatieven zijn genomen voor de kwalificatie, validatie en standaardisatie, productie en de opschaling van deze modellen.” – Janny van den Eijnden-van Raaij, Managing Director hDMT.              

Hoewel de projecten inhoudelijk heel verschillend zijn, is een belangrijke constatering van de dag dat er veel vergelijkbare uitdagingen zijn en dat als de krachten gebundeld worden, er veel meer mogelijk is.

Meer informatie