Oproep: Help de toekomst van innovatie in de gehandicaptenzorg vorm te geven

Vanuit de Innovatie-impuls 2 ondersteunen Vilans en Academy Het Dorp organisaties in de gehandicaptenzorg om aan de slag te gaan met de inzet van technologie bij de zorg en ondersteuning. Technologie die voor cliënten écht bijdraagt aan hun eigen regie en zelfredzaamheid, en die het werk van de zorgmedewerker makkelijker en plezieriger kan maken. Zij voeren hiervoor een persona-onderzoek uit. Dit doen ze om een nóg beter beeld te krijgen van iedereen die een sleutelrol speelt bij het succesvol implementeren en opschalen van zorgtechnologie.

De volgende deelnemers worden nog gezocht:

  • Onderzoekers
  • Inkoopmedewerkers (houdt zich bezig met inkoop van b.v. technologie, hulpmiddelen, ict)
  • Communicatiespecialisten GHZ
  • HR-adviseurs (of anders) (zij die kunnen adviseren over o.a. digitale vaardigheden van zorgmedewerkers, belasting van medewerkers rondom implementatie, training rondom technologie)
  • Behandelaren (b.v. fysiotherapeut, gedragsdeskundige, ergotherapeut, arts)

Ben je aan de slag met de inzet van zorgtechnologie, maar herken je je niet direct in de deelnemers hierboven? Ook dan nodigen we je uit om te reageren.

We zoeken mensen die geïnterviewd willen worden!
Heb jij interesse om mee te doen, stuur dan een e-mail met je contactgegevens naar vilans@contentxperience.nl. Jouw deelname helpt enorm!

Ken je mensen in een van bovenstaande of vergelijkbare functies, die graag willen deelnemen? Stuur dit bericht dan door en laat hen contact opnemen.

Als dank ontvangt iedere geïnterviewde een bioscoopbon.

Goed om te weten
Het onderzoek gebeurt aan de hand van een telefonisch interview van ongeveer 30-45 minuten. Daarin willen de onderzoekers graag enkele vragen stellen. Het interview wordt afgenomen door ContentXperience. Wees gerust: er zijn geen goede of foute antwoorden mogelijk! De antwoorden worden geanonimiseerd verwerkt in de resultaten (de persona’s), de resultaten zullen niet tot jou te herleiden zijn. We willen benadrukken dat ContentXperience uiterst zorgvuldig omgaat met de verstrekte gegevens. Alle informatie die tijdens het interview wordt verzameld, wordt strikt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor het doel van dit onderzoek. De contactgegevens worden nadat het onderzoek is afgerond gewist.

Vragen? 
Wil je meer weten? Neem dan contact op met de onderzoekers van ContentXperience via vilans@contentxperience.nl

Over Innovatie-impuls 2  
Innovatie-impuls 2 is een programma van Vilans in samenwerking met Academy Het Dorp, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als onderdeel van Toekomstagenda: Zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking. 

Informatie over de verwerking van gegevens

Voor dit onderzoek hebben we je contactgegevens nodig om contact met je op te nemen voor het interview. Meer informatie kun je vinden in de privacyverklaring: https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/privacyverklaring