Open Science NL kondigt financieringsinstrumenten aan

In haar eerste werkprogramma kondigt Open Science NL financiering aan voor instrumenten die gaan van infrastructuur voor open science tot een nationaal trainingsplatform voor datastewards, en van investeringen in duurzame open onderzoekssoftware tot Citizen Science Hubs. De eerste aankondigingen voor instrumenten zijn begin 2024 te verwachten.

Werkprogramma 2024-2025

Afgelopen november stelde de stuurgroep van Open Science NL het werkprogramma 2024-2025 vast. Dit programma schetst op hoofdlijnen de financieringsprogramma’s die het nieuwe regieorgaan de komende jaren gaat ontwikkelen. Daarvoor is per jaar een budget van 20 miljoen euro beschikbaar. Dit budget loopt tot en met 2031; na 2025 zullen dus nog meerdere tweejarige werkprogramma’s volgen.

De programma’s zijn ingedeeld in vijf prioriteitsgebieden:

  • Capacity building for Open Science,
  • Open Science infrastructure
  • Robust research processes
  • Evidence base for Open Science
  • Empowering Open Science communities.

NPOS2030 Ambition Document and Rolling Agenda

Elk gebied bevat een of meerdere financieringsinstrumenten die helpen om de transitie naar open science te versnellen. De keuze van de instrumenten is mede bepaald door het NPOS2030 Ambition Document and Rolling Agenda. Dit document van Open Science NL-voorganger NPOS verwoordt ambities van de gezamenlijke Nederlandse instellingen op het gebied van open science. ZonMw heeft meegeschreven aan deze agenda.

Ambities

In dit eerste werkprogramma is prioriteit gegeven aan projecten waaraan een directe behoefte bestaat, en waar het veld klaar is om aan de slag te gaan. De bedoeling is dat startfinanciering door Open Science NL uiteindelijk leidt tot duurzame initiatieven.

Het team van Open Science NL is al aan de slag met de uitwerking van de calls en andere financieringsvormen. De eerste calls voor instrumenten uit het nieuwe werkprogramma zijn begin 2024 te verwachten. Wie daarvoor straks financiering kan aanvragen, verschilt per instrument. De instrumenten worden aangekondigd via de websites van Open Science NL, NWO en ZonMw, maar ook in de nieuwsbrief van Open Science NL (schrijf je in).

Bijdrage ZonMw

ZonMw heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit werkprogramma en zet hiermee een stap verder in het realiseren van de open science ambitie en doelen in het domein van gezondheid, zorg en welzijn. 

Binnen ZonMw valt Open Science onder kennisontwikkeling. Meer informatie: open science.