Onderzoek voor de dagelijkse praktijk van huisartsen en artsen voor Verstandelijk Gehandicapten

Om de behandeling van patiënten te verbeteren, financieren we 5 nieuwe onderzoeksprojecten die vragen beantwoorden waar huisartsen en artsen voor Verstandelijk Gehandicapten in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Doordat de onderzoeken worden uitgevoerd door artsen in opleiding tot onderzoeker dragen ze ook bij aan de academisering van de opleidingen. De projecten starten uiterlijk in maart 2022.

De 5 projecten  

We stellen de 5 projecten graag aan u voor:

 • Acute lage luchtweginfecties: is er meer tussen long en hart?
  In dit project wordt onderzoek gedaan bij patiënten die zich bij de huisarts melden met een lage luchtweginfectie, zodat de behandeling van lage luchtweginfecties sterk kan worden verbeterd en vroegtijdig nog onbekende hartziekte kan worden opgespoord.
 • Lange termijnuitkomsten op de hartfunctie na borstkanker
  Leidt de behandeling voor borstkanker op de lange termijn tot hartproblemen? En als dat zo is, in welke mate? Is dan extra zorg nodig? Omdat de BLOC I-studie een eenmalige meting was, kon eventuele achteruitgang van de hartfunctie niet worden geanalyseerd. Daarom voert dit project nu een 2e hartfunctiemeting uit bij dezelfde groep vrouwen.
 • Verbeteren zorg chronische duizeligheid: stop de pillen, start met bewegen
  Bij de behandeling van chronische duizeligheid bestaat momenteel een groot verschil tussen wetenschappelijke kennis en dagelijkse praktijk. Daarom wordt in dit project onderzocht waarom medicijnen nog worden voorgeschreven. Daarnaast wordt de online Vertigo training geïmplementeerd en wordt gemeten of deze training leidt tot betere zorg bij chronische duizeligheid.
 • Het optimaliseren van de behandeling voor handartrose in de eerste lijn
  Kennis over de effectiviteit van de eerstelijnsbehandeling van handartrose is schaars. Daarom brengt dit project de effectiviteit, de ervaringen en de voorkeuren voor de eerstelijnsbehandeling voor handartrose in kaart.
 • Langdurige stress en haarcortisol bij volwassenen met een verstandelijke beperking
  Bij mensen met een verstandelijke beperking kan vaak geen zelfrapportagelijst worden gebruikt om chronische stress te meten. Daarom wordt in dit project onderzocht of het meten van cortisol in hoofdhaar een geschikte manier is om chronische stress in kaart te brengen bij mensen met een verstandelijke beperking.

Programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde

Wij financieren deze projecten vanuit ons programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde. Vanuit dit programma financieren we onderzoeksprojecten waarin specifiek artsen in opleiding tot (klinisch) onderzoekers (aiotos) promoveren. Zo leveren we een bijdrage aan de academisering van de opleidingen van de SBOH; de werkgever van deze artsen in opleiding én financier van deze opleidingen. De gepromoveerde huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijke gehandicapten en artsen maatschappij en gezondheid ontwikkelen een blijvende belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek. Als bruggenbouwers tussen opleiding, onderzoek en praktijk gaan zij een belangrijke bijdrage leveren aan de academisering van de verschillende specialistenopleidingen en de bijbehorende praktijken waarin zij werken. Hun onderzoek is gericht op wetenschappelijke vragen uit de klinische praktijk rondom diagnostiek, beloop en beleid van klachten en ziekten.

Meer weten?