Meld u aan voor de landelijke Conferentie Nieuwe Generatie Ouderen Langer Thuis

Dinsdag 13 juni vindt de conferentie Nieuwe Generatie Ouderen Langer Thuis plaats. Dit jaar in congrescentrum 1931 in Den Bosch. Deze conferentie is een plek waar professionals uit diverse werkvelden, mantelzorgers én ouderen elkaar ontmoeten en inspireren over hoe langer thuis mogelijk te maken.

Thema

Deze editie heeft als thema Pionieren met de levensfase’. Je hoort inspirerende verhalen van pioniers over hoe invulling gegeven kan worden aan de 3e levensfase. Met gedeelde kennis en inspiratie, kunnen we dan weer verder met, voor en als nieuwe generatie ouderen.

Wat doet ZonMw?

ZonMw levert een inhoudelijk bijdrage aan het programma.  Zo spreekt algemeen directeur Veronique Timmerhuis op het plenaire podium. Zij neemt u mee in de manier waarop ZonMw door het stimuleren van onderzoek en innovatie bijdraagt aan de vernieuwing van welzijn, ondersteuning en zorg voor ouderen. In de middag zijn er meerdere workshoprondes. In verschillende sessie komen ook projecten, resultaten en ontwikkelingen die ZonMw ondersteunt aan bod.

Lokale netwerken ouderenzorg

Eén daarvan gaat over hoe u uw lokale netwerk ouderenzorg goed in kaart krijgt. In de sessie gaat u, onder begeleiding van onderzoekers en designers van het LUMC, actief aan de slag met een visuele tool. Deze tool helpt om te kijken hoe het staat met uw netwerk in de regio. Probeer de tool uit en pas hem vervolgens toe in uw eigen lokale netwerk.

Kunst en cultuur in de zorg

De waarde van kunst en cultuur in de zorg is onderwerp van de sessie vanuit Leyden Academy on Vitality and Ageing en ZonMw. Hierin wordt met de deelnemers verkend hoe de samenwerking tussen beide sectoren structureler kan worden gemaakt. Het gesprek zoomt in op een whitepaper waarin een strategie voor structurelere samenwerking tussen beide sectoren is uitgewerkt. Kom en praat mee over hoe kunst en cultuur kunnen blijven bijdragen aan het welbevinden van ouderen én werkplezier van zorgprofessionals.

Digitale oplossingen

De (on)mogelijkheden van digitale oplossingen is het thema in een andere door ZonMw geleide sessie. Hierin presenteren een aantal pioniers wat hun organisatie heeft gedaan op het gebied van digitale oplossingen. Vervolgens gaan senioren in gesprek over hoe zij de rol van technologie zien bij langer thuis wonen.

Leer veranderen in je eigen praktijk

Pionieren betekent ook blijven leren en nieuwe dingen doen. In dat kader gaat een sessie over het opleidingstraject Onbekend Talent. Eén van de deelnemers aan dit traject gaat in gesprek over de ervaringen en wat het heeft gebracht. Vervolgens gaat u als deelnemer zelf ook aan de slag in de sessie.

Dit is maar een deel van alle sessies op de conferentie. Ook op andere thema’s zult u ZonMw initiatieven tegenkomen zoals bij reablement en zingeving.

Aanmelden en meer informatie

Voor meer informatie over het programma en om u in te schrijven, kijk op: https://www.eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/