Kwartiermaker ervaringsdeskundigheid rondt werkzaamheden af

Het werk van de kwartiermaker ervaringsdeskundigheid zit erop. Een half jaar lang voerde Joos Vaessens gesprekken met ZonMw’ers en andere betrokkenen over het inzetten van ervaringsdeskundigheid en de obstakels die daarvoor overwonnen moeten worden. De uitkomsten daarvan zijn samengevat en vormen de basis voor een notitie die na de zomer wordt besproken in het ZonMw-bestuur.

Joos Vaessens begon eind 2020 aan zijn opdracht als kwartiermaker voor ZonMw. In januari stelde hij zichzelf voor in een kennismakingsartikel. Daarbij riep hij lezers op om contact met hem op te nemen als ze met hem in gesprek wilden over het thema ervaringsdeskundigheid. ‘Dat hebben we geweten,’ vertelt Joos. ‘De mails stroomden binnen. Mensen van binnen, maar vooral ook buiten ZonMw wilden graag meedenken en meepraten over het thema. Dat bewijst maar weer eens dat het onderwerp ervaringsdeskundigheid leeft.’

Signalement

Het afgelopen half jaar heeft Joos, samen met een aantal ZonMw-collega’s, veel van de mensen gesproken die zich voor een gesprek hadden aangemeld. ‘We hebben het met onze gesprekspartners gehad over de positie die ervaringsdeskundigheid in zou moeten nemen binnen de procedures en werkwijze van ZonMw. Daarbij hebben we het ook gehad over de obstakels die daarvoor weggenomen moeten worden.’

De obstakels die genoemd werden kwamen grotendeels overeen met de aandachtspunten uit het signalement ‘Ervaringsdeskundigheid, een stap verder’, dat ZonMw vorig jaar publiceerde. ‘Thema’s als het gebrek aan collectieve ervaringsdeskundigheid, de positie van ervaringsdeskundigen ten opzichte van bijvoorbeeld wetenschappers en het gelijkwaardig financieel belonen van ervaringsdeskundigen werden vaak benoemd in de gesprekken,’ aldus Joos. ‘In die zin werden de belangrijkste aandachtspunten uit het signalement nog eens onderstreept. De gesprekken zijn heel nuttig geweest om die aandachtspunten verder aan te scherpen en in te vullen met concrete voorbeelden. We hebben dus echt een stap verder gezet het afgelopen half jaar.’

Aanscherpen en bespreken

Vaessens vatte de gesprekken samen en schreef op basis daarvan een eerste notitie met conclusies en aanbevelingen. Deze notitie vormt de basis voor het uiteindelijke document dat naar het ZonMw-bestuur wordt gestuurd. Volgens planning zit het kwartiermakerschap van Joos er weliswaar op, maar rond de notitie gaat nog veel gebeuren. ‘Het is de bedoeling dat ZonMw in september een aantal sessies met medewerkers organiseert. In die sessies worden de belangrijkste aanbevelingen en conclusies getoetst: “Herkennen jullie dit? En zijn dit aanbevelingen waar we mee aan de slag kunnen?” Na die aanscherping gaat de notitie ter bespreking naar het ZonMw-bestuur. Dan wordt ook besloten op welke wijze ZonMw de komende jaren verder gaat met het onderwerp.’

Meer informatie

Het aanstellen van een kwartiermaker op het thema ervaringsdeskundigheid is één van de aanbevelingen uit het signalement ‘Ervaringsdeskundigheid, een stap verder’, dat ZonMw eind 2020 publiceerde. Lees in dit artikel meer over de andere aanbevelingen uit het signalement. Naar verwachting wordt in de tweede helft van 2021 meer bekend gemaakt over de resultaten van het kwartiermakerschap en de acties die op basis van de aanbevelingen worden opgepakt. Zodra er meer bekend is publiceert ZonMw daarover op de website en in de nieuwsbrief. Mocht u voor die tijd vragen hebben, dan kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar participatie [at] zonmw.nl (participatie[at]zonmw[dot]nl)