Internationale samenwerking: maatschappelijke uitdagingen effectief en efficiënt aanpakken

Zowel in Europa als wereldwijd staan we voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen. Om deze uitdagingen effectief en efficiënt aan te pakken, is internationale samenwerking nodig.

Daarom heeft de Europese Commissie in 2008 Joint Programming geïntroduceerd. Joint Programming is een intergouvernementeel proces dat Europese lidstaten en andere landen faciliteert om deel te nemen aan gezamenlijke onderzoeksactiviteiten die voor hen strategisch belangrijk zijn en synergie bieden. Joint Programming initiatieven (JPIs) brengen nationale onderzoekfinanciers, ministeries en onderzoeksraden samen, zowel binnen Europa als daarbuiten. Met als doel om de nationale investeringen in onderzoek en innovatie beter met elkaar te verbinden, zodat deze meer rendement opleveren, en om nationale programma’s, strategieën en beleid op elkaar af te stemmen.

10 Joint Programming initiatieven

Inmiddels zijn er 10 Joint Programming initiatieven (JPIs) die grote, maatschappelijke uitdagingen aanpakken. In een gezamenlijke brochure leggen zij uit wat deelname aan Joint Programming Initiatives oplevert en hoe ze de transnationale samenwerking vormgeven. Daarnaast hebben alle JPIs een factsheet ontwikkeld met een overzicht van het aantal deelnemende landen, de doelen en de belangrijkste resultaten. De brochures en de factsheets zijn gepresenteerd op de jaarlijkse Joint Programming conferentie op 22 en 23 november in Brussel.

Rol ZonMw

ZonMw is bij 4 van deze JPIs betrokken:

  • Joint Programming Initiative Neurodegenerative Diseases (JPND)
  • Joint Programming Initiative More Years Better Lives (JPI MYBL)
  • Joint Programming Initiative Healthy Diet Healthy Life (JPI HDHL)
  • Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR)

Meer informatie

Onderwerpen