Internationaal symposium over voeding en epigenetica

Begin november kwamen de zes internationale onderzoeksgroepen van de Joint Programming Initiative a ‘Healthy Diet for a Healthy Life’ (JPI HDHL) subsidieronde over voeding en epigenetica bijeen. Voorlopige resultaten werden gepresenteerd, maar bovenal werd deelgenomen aan de workshop over het genereren van impact van de resultaten.

Hoe leefstijlfactoren, waaronder voeding, onze gezondheid en het ontstaan van ziektes precies beïnvloeden is nog onduidelijk. De omgeving speelt hierin een belangrijke rol, maar ook genetische kenmerken zijn van belang. Omkeerbare en overerfbare veranderingen in de genfunctie (zonder wijzigingen in de DNA sequentie) worden onderzocht in het vakgebied van de epigentica. Het JPI HDHL financiert zes onderzoeksprojecten op dit onderwerp, gericht op het voorkomen van (voeding-gerelateerde) chronische ziekten.

Een deel van de projecten kijkt bijvoorbeeld naar de betekenis van voeding tijdens de zwangerschap en in de eerste levensjaren van het kind. Onderzocht wordt wat dit voor effect kan hebben op de latere gezondheid van het kind. Weer andere projecten onderzoeken het verband tussen voeding, epigenetica en cardio-metabole gezondheid, obesitas en diabetes type II. De projecten zijn nu halverwege. Ze presenteerden de voortgang en voorlopige resultaten tijdens het symposium op 5 november.

Het virtuele symposium

Het symposium vond virtueel plaats en werd bezocht door bijna 60 deelnemers, waaronder projectleiders en veel jonge onderzoekers uit verschillende landen. Daarnaast waren experts uit de beoordelingscommissie en leden van de JPI HDHL wetenschappelijke en stakeholder adviesraad uitgenodigd om de voortgang van de projecten te monitoren.
Na de projectpresentaties was het tijd voor de impact workshop. Het doel ervan was het in kaart brengen van de impact van de projectresultaten. Deelnemers werd gevraagd wat ze zouden willen bereiken als vervolg op het project en waarom, wanneer, hoe en met wie. Het uiteindelijke doel van een groot aantal projecten is het ontwikkelen van geïndividualiseerde voedingsrichtlijnen om de gezondheid te bevorderen. Hoe ze dit precies willen gaan doen is stof om over na te denken in de toekomst van het onderzoek.

Nederlandse bijdrage aan het onderzoek

Nederlandse onderzoeksgroepen zijn betrokken bij in drie  van de zes projecten. Het programmateam van ZonMw is op bezoek geweest bij een van deze projecten, waarin ze virtueel hebben laten zien waar zij mee bezig zijn en wat de voortgang is van het onderzoek. In januari 2021 bezoekt het programmateam ook de andere projecten.

Meer weten?

Onderwerpen