Honorering ZonMw aanvraag Nationaal Groeifonds CPBT

ZonMw is heel erg enthousiast dat wij dankzij onze jarenlange kennis en ervaring vanuit het programma Meer Kennis Met Minder Dieren als strategische partner een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het Nationale Groeifonds project ‘Centrum voor Proefdiervrije Biomedische Translatie' (CPBT). Het CPBT wordt een nationaal centrum voor het valoriseren en dissemineren van proefdiervrije innovaties en expertise. In dit initiatief worden belangrijke inzichten verwerkt uit de ZonMw kennisagenda ‘Transitie naar Proefdiervrije Innovaties’, om zo bij te dragen aan hoge kwaliteit en grote relevantie van innovatief (bio)medisch onderzoek.

Initiatiefnemers & de eerste fase

Samen met de initiatiefnemers; het kennisconsortium van Universiteit Utrecht, UMC Utrecht, Hogeschool Utrecht en het RIVM, en vele andere partners vanuit zowel de wetenschap als het bedrijfsleven, werken wij mee aan het stimuleren van de (door)ontwikkeling, validatie en implementatie van proefdiervrije innovaties. 

Tijdens de eerste periode van het project zal het CPBT 4 transitieprojecten opzetten, waarbinnen onderzoek wordt gedaan naar proefdiervrije methodes voor de volgende ziektebeelden:

•    ALS (Amyotrofische laterale sclerose)
•    Cystic fibrosis (Taaislijmziekte)
•    Artrose & Reumatoïde artritis
•    Astma & COPD (Chronic obstructive pulmonary disease).

De bijdrage van ZonMw

Na een succesvolle eerste periode zal ZonMw met de vergaarde kennis in samenwerking met het CPBT 2 nieuwe transitieprojecten initiëren via een open call in het brede biomedische domein rondom de ZonMw Kennisagenda.  

Het Nationale Groeifonds geeft met de honorering van de CPBT project een grote impuls aan zowel de wetenschap als de economie, waardoor wij met elkaar op termijn echt het verschil kunnen maken op het gebied van proefdiervrije innovaties in de biomedische sector.

Wij kijken uit naar deze samenwerking en kennisontwikkeling.