FIOM congres

Op dinsdag 30 januari 2024 organiseert Fiom weer een congres in de Verkadefabriek in Den Bosch. Het congres staat in het teken van het belang van afstammingsinformatie.

Over het congres

Het overkoepelende thema voor deze middag is ‘het recht op afstammingsinformatie’. Dit komt overeen met de missie van Fiom dat iedereen het recht heeft om te weten waar je vandaan komt. 

In 2024 is het  30 jaar geleden dat de Hoge Raad in het Valkenhorst-arrest besliste dat het recht van een meerderjarig kind om te weten door wie het is verwekt, moet worden afgewogen tegen het recht (op privacy) van de moeder om dit voor het kind verborgen te houden. En dat in zijn algemeenheid het recht van het kind hierbij voorrang heeft.

Ook is het 30 jaar geleden dat Fiom in 1994 voor de rechter werd gedaagd om de volledige dossiers van afstandsmoeders aan hun biologische kinderen ter inzage te geven.

Een goed moment om stil te staan welke ontwikkelingen er sinds die tijd hebben plaatsgevonden, waar we nu staan en welke behoeften en vraagstukken in de huidige tijd aan de orde zijn.

Een actueel onderwerp hierbij zijn de mogelijk conflicterende belangen tussen een kind dat op zoek is naar afstammingsinformatie en het recht op privacy van de ouder(s). Hoe zit dit juridisch, psychosociaal en ethisch en hoe gaan we hier in de praktijk mee om.

Programma en aanmelden

Kijk op de website FIOM.nl voor het volledige programma en de aanmeldmogelijkheden. 

Onderwerpen