De weg naar meer transparantie bij dierproeven

Gisteren heeft de voorzitter van ZonMw, Arfan Ikram, het onderzoeksrapport “Better Science through More Transparency; Pilot study on stimulating transparent laboratory animal research” uitgereikt aan minister Robbert Dijkgraaf van OCW.

Dit onderzoeksrapport beschrijft de resultaten van de pilotstudie “Stimulering Transparant Proefdieronderzoek” dat ZonMw in de afgelopen 3,5 jaar heeft verricht in opdracht van OCW. Na de presentatie van het rapport was er nog tijd voor een gesprek met de minister en genodigden over de totstandkoming van het rapport en de resultaten.

Dierproeven zoveel mogelijk verminderen, verfijnen en vervangen

Het kabinet zet zich in om het aantal dierproeven zo veel mogelijk te verminderen, te verfijnen, en te vervangen (3V’s) en om de transitie naar proefdiervrije innovaties (TPI) te versnellen. Dit vraagt om een brede inzet op verschillende terreinen. Een terrein waarop nog grote winst kan worden behaald is de transparantie van dierproeven. 

Verscheidene methodes en richtlijnen

De laatste jaren zijn er verscheidene methodes en richtlijnen beschikbaar gekomen die hieraan bijdragen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om preregistratie van werkprotocollen van proefdieronderzoek en het volgen van de ARRIVE guidelines bij het publiceren van artikelen; dit laatste is een internationaal erkende checklist voor het nalopen van alles wat in publicaties van dierstudies zou moeten voorkomen. ZonMw wil in overleg treden met andere onderzoeksfinanciers zoals NWO en de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) over mogelijke invoering van nieuwe subsidievoorwaarden specifiek ten aanzien van transparant proefdieronderzoek.