De meerwaarde van groene dagbesteding

Door groene dagbesteding kunnen mensen met dementie zinvol bezig zijn en structuur aanbrengen in de dag. Bovendien brengt dit mantelzorgers rust. Het RIVM en Wageningen University & Research (WUR) deden onderzoek naar groene dagbesteding en de meerwaarde hiervan.

Het RIVM en de WUR interviewden mensen met dementie, mantelzorgers, aanbieders van groene dagbesteding en gemeenten. Zij vroegen hen welke vormen dagbesteding er zijn, welke kenmerken dit heeft en wat de waarde hiervan is voor de stad en voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Dit onderzoek werd gefinancierd in samenwerking met Alzheimer Nederland.

Wat is het?

Groene dagbesteding kan bestaan uit bijvoorbeeld een stadsboerderij, verpleeghuizen die hun tuin openstellen en wijkbewoners die de buurttuin aanbieden. De activiteiten voor mensen met dementie kunnen zijn: dierverzorging, tuinieren, wandelen, huishoudelijke activiteiten en creatieve activiteiten. Groene dagbesteding sluit aan op het gemeentelijk beleid om langer thuis wonen en een dementievriendelijke samenleving te stimuleren.

Verbeterpunten

Mensen met dementie en hun mantelzorgers zijn nog niet altijd goed op de hoogte met de mogelijkheid van groene dagbesteding. Aanbieders van groene dagbesteding krijgen de aanbeveling hun initiatieven beter kenbaar te maken en kennis uit te wisselen met andere aanbieders.

Zorgboerderijen

Groene dagbesteding is voor meer mensen waardevol. Behalve mensen met dementie blijken zorgboerderijen een waardevolle voorziening voor jeugd, mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychiatrische achtergrond. Lees meer over in de publicatie ‘Kennis over zorgboerderijen’.

Meer informatie